Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Бургас, 13.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 132/ 11.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Атанаска Стойчева Гевренова

020400002

Член

БСП

Стефанка Василева Вълкова

Мариана Тенева Манолова

020400004

Зам.-председател

БСП

Станислава Кирилова Райнова

Анатолий Георгиев Георгиев

020400006

Зам.-председател

БСП

Надежда Валентинова Георгиева

Петя Христова Георгиева

020400007

Председател

БСП

Марияна Танева Манолова

Красимира Райкова Ходжева

020400008

Член

БСП

Радка Анастасова Пехливанова

Емил Коев Коев

020400009

Член

БСП

Денислава Гочева Стоянова

Руси Видев Дончев

020400010

Член

БСП

Иван Иванов Томов

Кремена Величкова Кръстева

020400014

Член

БСП

Емил Коев Коев

Сава Димитров Попов

020400015

Член

БСП

Джена Атанасова Георгиева

Яна Георгиева Миталкова

020400017

Председател

БСП

Димитър Тодоров Мешков

Стоян Христов Камбуров

020400018

Член

БСП

Милка Георгиева Мешкова

Йордан Илиев Еленков

020400019

Зам.-председател

БСП

Ани Валентинова Ганева

Нели Светозарова Стоянова

020400020

Член

БСП

Цанка Стоянова Янкова

Алекси Василев Алексиев

020400021

Член

БСП

Мартина Николаева Касабова

Мартина Стоянова Гаврилова

020400022

Член

БСП

Донка Иванова Янкова

Димитър Георгиев Димов

020400023

Зам.-председател

БСП

Ралица Иванова Янкова

Мила Ангелова Янакиева

020400025

Зам.-председател

БСП

Катерина Кирова Пределиева

Атанас Георгиев Минков

020400026

Член

БСП

Валентин Пейчев Горанов

Петър Димитров Николов

020400027

Секретар

БСП

Галина Живкова Горанова

Теодора Минчева Минкова

020400028

Член

БСП

Николай Иванов Янакиев

Витка Кирилова Лицева

020400029

Член

БСП

Наташа Христова Костова Данчева

Наташа Христова Костова

020400030

Зам.-председател

БСП

Поля Христова Палазова

Мирослав Димитров Тихолов

020400031

Член

БСП

Иван Димитров Гочев

Николина Пеева Георгиева

020400032

Член

БСП

Даниела Пенева Генова

Оля Петрова Стефанова

020400033

Секретар

БСП

Иван Недялков Янакиев

Даниела Драганова Коджабашева

020400035

Председател

БСП

Мила Ангелова Янакиева

Каменка Иванова Михайлова

020400036

Зам.-председател

БСП

Тодорка Кирчева Иванова

Кремена Димитрова Димитрова

020400037

Член

БСП

Недка Иванова Сталева

Павел Божидар Александров Коджабашев

020400038

Член

БСП

Евгения Стоянова Карайчева

Тихомира Зафирова Димитрова

020400040

Председател

БСП

Даниела Драганова Коджабашева

Радка Янкова Димова

020400042

Зам.-председател

БСП

Оля Петрова Стефанова

Монка Стоянова Борисова

020400043

Член

БСП

Светла Димова Пейчева

Станимир Иванов Терзиев

020400044

Член

БСП

Кристиян Павлов Иванов

Жени Минчева Карагеоргиева

020400045

Член

БСП

Каменка Иванова Михайлова

Савире Сюлейман Мехмедали

020400046

Член

БСП

Иван Димитров Костадинов

Михаил Кирилов Никифоров

020400047

Секретар

БСП

Силвия Георгиева Паскалева

Елена Методиева Терзиева

020400049

Секретар

БСП

Радка Янкова Димова

Наска Григорова Бакалбашеева

020400050

Член

БСП

Керана Петрова Градева

Калинка Пеева Даскалова

020400051

Член

БСП

Панайот Атанасов Градев

Златка Василева Петкова

020400052

Член

БСП

Колю Петров Русев

Албена Димитрова Абрашева

020400053

Секретар

БСП

Елена Костадинова Райчева

Златина Желязкова Петкова

020400054

Зам.-председател

БСП

Петър Колев Русев

Деспин Иванов Маринов

020400055

Председател

БСП

Богдан Минчев Минчев

Иван Красимиров Танев

020400056

Член

БСП

Евелина Михайлова Дянкова

 

Петя Димитрова Палова

020400057

Член

БСП

Тихомира Зафирова Димитрова

Радка Костадинова Димитрова

020400058

Член

БСП

Маринка Иванова Василева

Нана Янакиева Кузмова

020400059

Секретар

БСП

Женя Желязкова Панайотова

Нели Димитрова Христова

020400060

Зам.-председател

БСП

Дияна Златкова Минчева

Милена Николаева Денкова

020400061

Член

БСП

Азнив Симон Сартисян

Димитринка Тотева Василева

020400068

Зам.-председател

БСП

Катя Гочева Караманова

Тонка Иванова Костадинова

020400070

Секретар

БСП

Радка Нанева Друмева

Зарко Качаров Миранов

020400071

Член

БСП

Татяна Милкова Макмилан

Милко Илиев Атанасов

020400074

Член

БСП

Емануел Киркор Степанян

Ива Димчева Димитрова

020400075

Член

БСП

Мерсин Златков Андонов

Благой Мирянов Христов

020400077

Член

БСП

Мустафа Мерсин Хасан

Анка Александрова Чакърова

020400078

Член

БСП

Кольо Йорданов Минчев

Адиле Исмаил Али

020400079

Член

БСП

Галина Атанасова Стоянова

Станка Мишева Христова

020400080

Член

БСП

Милен Огнянов Сербезов

Мехмед Смаил Асан

020400081

Член

БСП

Божидар Стамов Мавров

Радка Нанева Друмева

020400082

Секретар

БСП

Владимир Петров Петрушев

Цвета Кирова Адамова

020400083

Зам.-председател

БСП

Генчо Чанев Чанев

Таня Кирова Белиткова

020400084

Член

БСП

Димитър Запрянов Ставрев

Атанас Александров Радев

020400085

Секретар

БСП

Виктор Иванов Иванов

Димитър Запрянов Ставрев

020400086

Член

БСП

Таня Кирова Белиткова

Станка Найденова Янева

020400087

Член

БСП

Петър Павлов Желев

Илияна Иванова Параскова

020400088

Член

БСП

Иван Димитров Димитров

Ташка Жекова Ружева

020400089

Член

БСП

Костадин Марков Костадинов

Вяра Николова Церова

020400090

Секретар

БСП

Миглена Атанасова Казакова

Генади Димитров Иванов

020400091

Член

БСП

Янка Малчева Киркова

Милка Петкова Куртева

020400092

Член

БСП

Цвета Кирова Адамова

Елена Пенева Желева

020400093

Член

БСП

Деница Иванова Димитрова

Стилиян Пеев Меретов

020400094

Член

БСП

Мима Симеонова Иванова

 

 

 

Сократ Георгиев Арнаудов

020400095

Член

БСП

Бойчо Георгиев Янев

Яна Кирилова Генчева

020400096

Председател

БСП

Атанас Александров Радев

Красимира Митева Хърсева

020400097

Зам.-председател

БСП

Петко Деянов Дачев

Десислав Димитров Лечев

020400099

Председател

БСП

Димитър Петков Димитров

Красимира Атанасова Димаскова

020400100

Секретар

БСП

Калинка Дойнова Пулина

Васил Петков Петков

020400101

Член

БСП

Зарои Хампарцунян Дженанян

Ирина Георгиева Михайлова

020400102

Зам.-председател

БСП

Десислав Димитров Лечев

Десислава Стоянова Стоянова

020400103

Член

БСП

Дикранохи Хампарцунян Дженанян

Весела Грозева Янева

020400104

Член

БСП

Стефка Павлова Павлова Димитрова

Галина Минчева Стойкова

020400106

Секретар

БСП

Димка Петкова Димитрова

Хризантема Иванова Станкова

020400107

Член

БСП

Валентина Димитрова Николова

Георги Чанков Войков

020400108

Член

БСП

Иван Каменов Иванов

Даринка Тошева Бранкова

020400109

Секретар

БСП

Сийка Димитрова Николова

Златина Маврова Неделчева

020400110

Член

БСП

Станислав Атанасов Гочков

Магдалена Иванова Илиева

020400111

Председател

БСП

Йорданка Димитрова Евтимова

Желю Стойчев Добрев

020400112

Председател

БСП

Янчо Димитров Овчаров

Слав Атанасов Славов

020400113

Зам.-председател

БСП

Елизабет Степан Жунгурдиян

Даниела Янчева Янчева

020400114

Секретар

БСП

Магдалена Иванова Илиева

Николай Маринов Георгиев

020400115

Член

БСП

Тодорка Христова Христова Русева

Мила Николова Канджева

020400117

Зам.-председател

БСП

Златина Върбанова Москова

Петя Николова Илиева

020400118

Секретар

БСП

Емилия Каспар Каспарян

Тонко Иванов Тончев

020400119

Член

БСП

Мария Димова Стоилова

Митра Ангелова Георгиева

020400120

Член

БСП

Деница Златкова Иванова

Русанка Атанасова Фотева

020400122

Член

БСП

Пенка Енчева Гайдарова

Сийка Димитрова Николова

020400123

Секретар

БСП

Димитър Стойков Кандилов

Мариета Атанасова Атанасова

020400124

Зам.-председател

БСП

Михаил Стоянов Кехайов

Йорданка Димитрова Ефтимова

020400125

Зам.-председател

БСП

Иванка Михалева Кехайова

Иван Атанасов Атанасов

020400126

Член

БСП

Станка Василева Иванова

 

 

Донка Цвяткова Вълканова-Бинева

020400127

Председател

БСП

Елена Радева Мъглова

Атанаска Янева Димова

020400129

Секретар

БСП

Стелян Янов Мъглов

Стоян Георгиев Котев

020400130

Член

БСП

Нанка Стоянова Мегданска

Елеонора Цветкова Ангелова

020400131

Секретар

БСП

Янка Аргирова Христова

Катя Георгиева Овчарова

020400132

Член

БСП

Никола Анков Атанасов

Ивелина Димитрова Илиева

020400133

Секретар

БСП

Станка Иванова Янева

Елена Георгиева Николова

020400134

Секретар

БСП

Росица Иванова Трошева

Мариела Жекова Георгиева

020400136

Член

БСП

Капка Стоянова Христова

Кристияна Иванова Стоянова

020400137

Зам.-председател

БСП

Николинка Стоянова Арнаудова

Гинка Йорданова Станчева

020400139

Зам.-председател

БСП

Валентина Фотева Янева

Детелина Петрова Коточева

020400140

Член

БСП

Зорница Руменова Веселинова

Янка Златанова  Иванова

020400141

Член

БСП

Ивета Пламенова Йоргова

Доника Цанкова Иванова

020400142

Член

БСП

Виктория Лусиен Жунгурдиян

Катя Йорданова Йорданова

020400143

Секретар

БСП

Илияна Янева Вичева

Янка Петрова Русева

020400144

Член

БСП

Иван Атанасов Атанасов

Дафинка Ангелова Христова

020400146

Член

БСП

Радка Станчева Стоянова

Кристина Антонова Стамова

020400147

Член

БСП

Лидия Георгиева Петкова

Радка Димова Стайкова

020400151

Член

БСП

Желязко Бойков Трепечов

Желязко Бойков Трепечов

020400152

Член

БСП

Иванка Иванова Гамакова

Петя Янева Мирчева

020400153

Член

БСП

Николина Петкова Стоева

Михаил Иванов Вълев

020400154

Председател

БСП

Тонка Бойчева Боева

Иван Костадинов Мишев

020400155

Член

БСП

Ваня Колева Никова

Петър Янакиев Стамов

020400156

Член

БСП

Емил Соломонов Соломонов

Николай Христов Драгов

020400158

Зам.-председател

БСП

Михаил Иванов Вълев

Богдана Димова Апостолова

020400159

Секретар

БСП

Красимира Миткова Димова

Калин Иванов Терзийски

020400160

Член

БСП

Ганка Вълчева Николова

Димана Пламенова Люцканова

020400161

Председател

БСП

Жельо Николов Бояджиев

Димитър Илиев Илиев

020400162

Член

БСП

Маргарита Никифорова Цветкова

Мара Станкова Костова

020400163

Секретар

БСП

Кристина Антонова Стамова

Ганка Вълчева Николова

020400164

Член

БСП

Галина Тоткова Трепечова

Ваня Колева Никова

020400165

Член

БСП

Силви Димитров Христов

Росица Петрова Петрова

020400166

Член

БСП

Радослава Христова Карагьозова

Розалия Тодорова Дякова

020400167

Зам.-председател

БСП

Стоянка Георгиева Пенчева

Кристиян Димитров Димов

020400168

Член

БСП

Георги Митков Георгиев

Петранка Георгиева Керчева

020400169

Председател

БСП

Атанас Димитров Каишев

Ирена Красимирова Калинова

020400170

Член

БСП

Пенка Илиева Николова

Станка Ганева Станкова

020400171

Член

БСП

Николина Стоянова Коларова

Мария Михайлова Стоянова

020400172

Председател

БСП

Станимир Петров Петров

Марина Димова Димова

020400173

Член

БСП

Десислава Тодорова Ганчева

Марина Георгиева Станева

020400174

Член

БСП

Иван Цветков Караянакиев

Милен Христов Ангелов

020400175

Член

БСП

Радка Димова Стайкова

Пламен Димитров Димитров

020400176

Член

БСП

Аня Томнева Георгиева

Христина Желязкова Стоянова

020400177

Член

БСП

Невенка Иванова Червенкова

Пенка Илиева Николова

020400178

Член

БСП

Розалия Тодорова Дякова

Елена Янева Мъглова

020400179

Председател

БСП

Петранка Георгиева Керчева

Николина Михайлова Желева

020400181

Член

БСП

Пламен Недялков Недялков

Каличка Димитрова Кръстева

020400182

Член

БСП

Стоянка Димитрова Бъчварова

Недялка Христова Червенкова

020400183

Секретар

БСП

Светла Георгиева Тодорова

Красимира Петрова Николова

020400184

Член

БСП

Радка Андонова Кръстева

Таня Христова Събева

020400185

Зам.-председател

БСП

Александър Петков Петков

Стоян Жеков Желев

020400186

Член

БСП

Красимира Костадинова Августова

Димитър Красимиров Димов

020400187

Член

БСП

Димитър Илиев Илиев

Даниел Ненков Гогов

020400188

Председател

БСП

Михаил Георгиев Калев

Христо Бранимиров  Щерьонов

020400189

Зам.-председател

БСП

Албена Иванова Илиева

Малина Христова Янчева

020400190

Член

БСП

Еленка Николова Гочева

Антония Господинова Георгиева

020400191

Член

БСП

Цветелина Веселинова Николова

Кристияна Стоянова Бодурова

020400192

Член

БСП

Маринка Димитрова Богданова

 

 

Метин Ахмед Хакъ

020400193

Член

БСП

Димитър Николов Чолаков

Галя Христова Костадинова

020400194

Зам.-председател

БСП

Даниел Ненков Гогов

Георги Тодоров Недев

020400195

Член

БСП

Веселин Иванов Колев

Любомира Димитрова Фалуцова

020400196

Член

БСП

Дафинка Ангелова Христова

Дора Витанова Пурнарова

020400206

Зам.-председател

БСП

Димчо Денев Денев

Георги Стоянов Дапчев

020400207

Член

БСП

Калинка Георгиева Андреева

Надежда Георгиева Николова

020400212

Зам.-председател

БСП

Яни Георгиев Кишерликов

Стойка Петрова Братоева

020400213

Член

БСП

Светлана Стойчева Тодорова

Галина Кьосева Петрова

020400214

Член

БСП

Николай Илиев Андреев

Златина Генчева Юренска

020400215

Член

БСП

Стефка Иванова Петкова

Веселина Георгиева Григорова

020400216

Член

БСП

Анна Дончева Митева

Анна Дончева Митева

020400217

Член

БСП

Радина Андреева Кехайова

Христина Стоянова Петкова

020400218

Член

БСП

Димо Станимиров Димов

Антоанета Донева Гешева

020400219

Член

БСП

Коста Атанасов Костов

Магдалена Йорданова Колева

020400220

Член

БСП

Делчо Тодоров Робев

Драгомир Иванов Тяснов

020400221

Член

БСП

Яница Василева Костадинова

Женя Тодорова Станева

020400222

Председател

БСП

Мария Христова Йорданова

Теодора Росенова Кожухарова

020400223

Зам.-председател

БСП

Сотир Панайотов Панайотов

Радка Андонова Кръстева

020400224

Член

БСП

Гинка Иванова Томова

Капина Спасова Сирачева

020400225

Член

БСП

Кристиян Димитров Димов

Станка Грозева Димитрова

020400226

Секретар

БСП

Добринка Димова Стоянова

Боряна Георгиева Въргова

020400227

Член

БСП

Кольо Атанасов Стоянов

Костадин Стойчев Димитров

020400228

Член

БСП

Антония Петкова Йорданова

Кирил Ал Еладин Джибули

020400229

Член

БСП

Владислав Викторов Бонев

Нела Дикова Гогова

020400230

Председател

БСП

Тодорка Минкова Пачева

Анна Атанасова Генчева

020400232

Член

БСП

Дияна Димитрова Стоилова

Антония Петкова Йорданова

020400233

Зам.-председател

БСП

Дора Николова Димова

Кольо Атанасов Стоянов

020400234

Член

БСП

Веселин Стоянов Томов

Таня  Димитрова Фучеджиева

020400235

Член

БСП

Ваня Вълчева Рачева

 

Бинка Георгиева Миглашева

020400236

Член

БСП

Виктория Недкова Роева

Станислав Петров Василев

020400237

Секретар

БСП

Силвана Кирилова Илиева

Виктор Иванов Иванов

020400238

Зам.-председател

БСП

Боряна Георгиева Въргова

Даниела Драганова Коджабашева

020400239

Член

БСП

Мара Недялкова Георгиева

Тонка Ангелова Димова

020400240

Член

БСП

Красимира Янева Янева

Диян Любомиров Петров

020400241

Член

БСП

Здравка Ванева Иванова

Владимир Минков Димитров

020400242

Председател

БСП

Милена Жечева Чипилова

Недялка Иванова Стойчева

020400243

Член

БСП

Радка Богданова Минчева

Невенка Николова Желязкова

020400244

Зам.-председател

БСП

Любомира Димитрова Фалуцова

Владимира Петкова Петкова

020400245

Секретар

БСП

Женя Тодорова Станева

Мариела Иванова Танева

020400246

Член

БСП

Атанас Иванов Сакалов

Памела Огнянова Линкова

020400247

Член

БСП

Таня Димитрова Фучеджиева

Антония Сашева Генчева

020400248

Член

БСП

Драгомир Иванов Тяснов

Яница Василева Костадинова

020400249

Зам.-председател

БСП

Веселин Веселинов Лъвчиев

Живка Тончева Найденова

020400250

Председател

БСП

Иван Николов Георгиев

Евелина Михайлова Дянкова

020400251

Член

БСП

Нина Сотирова Колева

Павлина Пенева Георгиева

020400253

Секретар

БСП

Нели Иванова Михайлова

Даниел Ефтимов Панайотов

020400254

Председател

БСП

Пламен Найденов Стоянов

Мартин Димитров Димитров

020400255

Член

БСП

Димитринка Колева Иванова

Радостина Христова Стоянова

020400256

Член

БСП

Мартин Димитров Димитров

Тонка Стратиева Крантева

020400266

Член

БСП

Росица Георгиева Крушкова

Керанка Христова Георгиева

020400267

Председател

БСП

Елена Тодорова Крантева

Йорданка Гроздева Желева

020400268

Член

БСП

Тонка Стратиева Крантева

Иван Коев Петров

020400269

Член

БСП

Иванка Станчева Тодорова

Радостина Борисова Палова

020400270

Член

БСП

Милена Христова Тодорова

Димитър ГеоргиевДимов

020400271

Член

БСП

Радка Костадинова Димитрова

Валери Валериев Лозаров

020400272

Член

БСП

Тодор Йорданов Стоянов

Чубринка Стоянова Хазърбасанова

020400273

Член

БСП

Елеонора Димитрова Калчева

Наташа Василева Гугушева

020400274

Член

БСП

Светла Колева Сивкова

 

Георги Колев Петров

020400275

Председател

БСП

Владимир Господинов Георгиев

Ивелина Делянова Рабаджиева

020400276

Член

БСП

Ивета Станимирова Сивкова

Георги Бориславов Братанов

020400277

Член

БСП

Каля Георгиева Кръстева

Славейка Давидова Добрева

020400278

Член

БСП

Мирослав Атанасов Атанасов

Бисерка Владева Икономова

020400279

Член

БСП

Петър Стойчев Папизов

Недялка Петкова Николова

020400280

Член

БСП

Наташа Василева Гугушева

Милен Георгиев Георгиев

020400281

Член

БСП

Иванка Райкова Милушева

Еленка Николова Димитрова

020400282

Член

БСП

Жасмина Петкова Дерменджиева

Ваня Стойкова Ламбова

020400283

Председател

БСП

Леонида Иванова Костова

Пролетина Митева Славова

020400284

Член

БСП

Димитър Георгиев Дачев

Берна Гюнайдън Сюлейман

020400285

Член

БСП

Мима Кирилова Великова

Димитричка Куртова Иванова

020400286

Член

БСП

Чубринка Стоянова Хасърбасанова

Пенка Николова Николова

020400287

Член

БСП

Петранка Петрова Вълчева

Тома Русев Русев

020400288

Член

БСП

Таня Николова Сарафова

Людмил Валентинов Панайотов

020400289

Член

БСП

Георги Илиев Бакалов

Каля Георгиева Кръстева

020400290

Член

БСП

Петя Иванчева Янкова

Марияна Петрова Михайлова

020400291

Член

БСП

Желка Желева Татоисян

Николай Стоев Ганчев

020400292

Член

БСП

Радин Иванов Палов

Мара Николова Николова

020400293

Член

БСП

Митра Ангелова Георгиева

Георги Здравков Дерменджиев

020400294

Член

БСП

Пенка Георгиева Попова

Живко Рашков Стоянов

020400295

Член

БСП

Димка Иванова Стоева

Жасмина Петкова Дерменджиева

020400296

Член

БСП

Златин Андреев Георгиев

Петър Георгиев Георгиев

020400297

Член

БСП

Елена Андонова Костова

Паулина Стоянова Милчева

020400298

Член

БСП

Ангел Диков Костов

Златин Андреев Георгиев

020400300

Член

БСП

Петя Ненова Костова Петрова

Елена Янкова Димова

020400301

Член

БСП

Радостина Борисова Палова

Еленка Дойкова Колева

020400302

Член

БСП

Марияна Борисова Гюзелева

Светла Иванова Костова

020400303

Член

БСП

Дияна Христова Костова Атанасова

Саватин Димитров Иванов

020400304

Член

БСП

Валентин Неделев Стойчев

Тодорка Вълканова Чолакова

020400305

Член

БСП

Мара Вълчева Славова

Динка Сталева Маджарова

020400306

Член

БСП

Славейка Давидова Добрева

Таня Христова Христова

020400307

Член

БСП

Мария Георгиева Павлова

Вълчо Николов Вълчев

020400308

Член

БСП

Ирина Николова Вангелова

Стоян Георгиев Дапчев

020400330

Член

БСП

Антония Петрова Пенева

Владка Иванова Деянова

020400331

Член

БСП

Радка Градева Градева

Кристин Иванов Бурмов

020400336

Член

БСП

Янко Димов Янков

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 13.03.2023 в 17:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения