Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 388-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Анулиране на приемо-предавателна разписка

При въвеждане на данните от протоколите на СИК № 020400139 и СИК № 020400183 са допуснати технически грешки, като неправилно при отчитане на резултатите  са въведени грешени фабрични номера на протоколите и неправилно е потвърдени приемо-предавателни разписки. При това положение и с оглед правилното отчитане на резултатите от гласуването е необходимо разписките да бъдат заличени, като се издават нови със същите данни на протокола на СИК, но с нов номер на приемо-предавателните разписки.

Предвид горното и на чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Бургас 

 

 РЕШИ:  

 

Анулира приемо-предавателни разписки с номера 0203501 и номер 02006007. Издава нови със същите данни на протокола на СИК, но с нови номера на приемо-предавателните разписки.

Решението да се предаде на Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия Бургас.

Решението може да бъде оспорвано пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 03.04.2023 в 11:16 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения