Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 386-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Габриела Тодорова Граматикова, председател на СИК 021800039.

На 02.04.2023 г. в 18:21 часа, в РИК 02 - Бургаски е постъпил сигнал с вх. № 29/02.04.2023 г. от Габриела Тодорова Граматикова. В сигнала се излагат твърдения за  това че член на СИК 021800039 Виолета Тодорова Марчева спира изборния процес, не съдейства и не изпълнява задълженията си.

След като извърши проверка на СИК № 021800039 и разговаря с г-жа Виолета Тодорова Марчева, РИК Бургас не установи нарушение на изборното законодателство, тъй като г-жа Марчева не пречи на спокойното провеждане на изборния процес. Същата се е запознала задълбочено с методическите указания и е успяла да коригира няколкократно дребни нарушения през изборния ден. Въпреки това, на г-жа Марчева е указано, че следва да контролира поведението си, по начин по който да не създава конфликти измежду членовете на СИК.

С оглед на гореизложеното, РИК 02 - Бургаски намира сигнала за неоснователен. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал. 1 т. 5 вр. с т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх. № 29/02.04.2023 г. от Габриела Тодорова Граматикова, председател на СИК 021800039, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 07.04.2023 в 15:18 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения