Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 385-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Митко Попов.

На 02.04.2023 г. в 20:13 часа, в РИК 02 - Бургаски е постъпил сигнал с вх. № 30/02.04.2023 г. от Митко Попов. В сигнала се излагат твърдения за нарушение на тайната вота в секцията в с. Факия, тъй като входа на паравана за гласуване е насочен към столове, на които седят застъпници и членове на СИК в изборния ден .

След като извърши проверка на СИК № 020600039 РИК Бургас не установи нарушение на изборното законодателство. Общините имат свобода да изберат най-удачния вариант на техническо решение за обезпечаване на параваните, като се спазват изискванията на чл. 218 от ИК, а именно да се осигури тайната на гласуването. Установи се, че подредбата на помещението не противеречи на изискването за поставянето на паравана, доколкото членовете на СИК от местата, където са разположени, не могат да осъществят пряка визуална връзка с избирателя, докато той упражнява вота си.

С оглед на гореизложеното, РИК 02 - Бургаски намира сигнала за неоснователен. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал. 1 т. 5 вр. с т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал № 30/02.04.2023 г. от Митко Попов, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 07.04.2023 в 15:16 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения