Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 384-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: ЖАЛБА от Иван Атанасов Алексиев – представляващ Коалиция „ГЕРБ - СДС“.

На 02.04.2023 г. в 17:52 часа, в РИК 02 - Бургаски е постъпил сигнал с вх. № 28/02.04.2023 г. от Иван Атанасов Алексиев – представляващ Коалиция „ГЕРБ - СДС“. В сигнала се излагат твърдения за неадекватно поведение по време на провеждане на изборния ден от член на СИК 020600031 - Данчо Георгиев Гроздев. Същият бил във видимо нетрезво състояние и проявявал невъзможност за изпълнение на служебните си ангажименти като член на СИК. Иска се отстраняване на лицето като член на СИК.

РИК-Бургас извърши незабавна проверка на СИК № 020600031, като бяха  проведени разговори с ръководството на секционната избирателна комисия.  Установи се, че лицето е било тествано с дрегер от служители на МВР. Отчетени са показания от над 2 промила. Председателката на СИК, по указания на органите на реда е отстранила  Данчо Георгиев Гроздев от помещението, като същият е заявил, че няма да се върне. Налице е очевидно нарушение на Изборния кодекс, като членът на СИК не изпълнява задълженията си и създава предпоставки за нарушение на изборния процес – основание за освобождаването му като член на СИК съгласно чл. 72 ал. 1 т. 5 от Изборния кодекс.

 

С оглед на гореизложеното, РИК 02 - Бургаски намира сигнала за основателен. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал. 1 т. 5 вр. с т. 20 от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ИЗВЕЖДА Данчо Георгиев Гроздев като член на СИК № 020600031. 

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на Данчо Георгиев Гроздев. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения