Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 383-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Станислав Иванов – упълномощен председател на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

На 02.04.2023 г. в 17:15 часа, в РИК - Бургас е постъпил сигнал с вх.№27/02.04.2023 г. от Станислав Иванов – упълномощен председател на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“. В сигнала се излагат твърдения за непристойно поведение и грубо отношение към избирателите от член на СИК 020400280 Георги Драгомиров Драгнев.

РИК-Бургас извърши незабавна проверка на СИК № 020400280, като бяха  проведени разговори с членовете на секционната избирателна комисия, с Георги Драгомиров Драгнев и с председателя Десислава Панайотова Георгиева. Установи се, че в действителност Георги Драгомиров Драгнев се отнася грубо с избирателите и членовете на секционната комисия, с което пречи на изборния процес. След проведен укорителен разговор с Георги Драгомиров Драгнев, същият обеща, че ще коригира поведението си.

С оглед на гореизложеното, РИК Бургас намира сигнала за основателна и

 

РЕШИ:

 

УКАЗВА на Георги Драгомиров Драгнев член на СИК № 020400280, незабавно да коригира поведението си по начин да не пречи на изборния процес. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения