Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 382-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Ахмед Сюлейман Мехмед

На 02.04.2023 г. в 16:10 часа, в РИК - Бургас е постъпила жалба с вх.№26/02.04.2023 г. от Ахмед Сюлейман Мехмед, придружена със снимков материал.

В жалбата се излагат твърдения за извършено нарушение от членове на РИК – Стоян Василев Арнаудов и Стефан Тодоров Пенчев. Твърди се, че те са обикаляли по секциите в община Руен, заедно с Мартин Хлебаров, упълномощен представител и координатор на политическа партия ПП.  Членовете на РИК давали грешни указания на секционните комисии - да не предоставят информация за избирателната активност. Отправен е въпрос към РИК, дали действията на двамата членове са законосъобразни.

Настоява се РИК Бургас да предприеме действия за прекратяване на нарушението за закона.

На 02.04.2023 г. РИК Бургас взе решение заместник председателят  Стоян Василев Арнаудов да бъде изпратен за проверка по повод множество постъпили сигнали за нарушения на изборното законодателство от секционни избирателни комисии в община Руен, а именно: от СИК №021800030, с. Речица, общ. Руен; от СИК №021800003, общ. Руен; от СИК №021800051, с. Ябълчево,  СИК №021800034, с. Ръжица; СИК №021800008, с. Добромир, СИК №021800042, с. Средна махала и др. Същият е придружен от друг член на РИК - Стефан Тодоров Пенчев, на който е указано да шофира автомобила. От писменото обяснение, дадено от Стоян Василев Арнаудов е видно, че заместник председателя на РИК Бургас не е превишил своите правомощия и не е отправял указания на членовете на СИК да не предоставят данни за избирателната активност. Не се установи твърдението в жалбата, че двамата членове на РИК са обикаляли секционните избирателни комисии съвместно с  Мартин Хлебаров. Това категорично не може да се изведе от приложения снимков материал, от който е видно, че двамата членове на РИК разговарят с Мартин Хлебаров извън изборните помещения.  

РИК Бургас не установи каквото и да било съмнение за нарушение на изборното законодателство от посочените в жалбата членове на РИК Бургас. РИК Бургас счита, че същите съвестно  изпълняват своите задължения по време на периода на назначаването им и разполагат с правомощия да установяват наличие на нарушения на изборното законодателство, като при нужда извършват проверки по места.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба с вх.№18/02.04.2023 г. от Мюмюн Симитчи – Общински съветник в Община Карнобат. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 18:11 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения