Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 380-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Живко Бойчев Бойчев относно неправилни действия на СИК № 273 при отказ на машината за гласуване.

На 02.04.2023 г. в 15:45 часа, в РИК 02 - Бургаски е постъпила жалба с вх. № 24/02.04.2023 г. от Живко Бойчев Бойчев. В жалбата се излагат твърдения за неправилни действия на членовете на СИК 02-04-00-273 при отказ на машината за гласуване. Жалбоподателят е изложил подробно фактическата обстановка, при която, след гласуване с машина, устройството не е разпечатало бюлетина с отразен в нея вот. Членовете на СИК са поискали отрязъка и са му дали втора карта за гласуване, без да бъде съставен констативен протокол във връзка с неуспешното първо гласуване, не се съхранявал отрязъка по специален начин, а бил свободно пуснат на масата с други подобни разписки. Излагат се подробни мотиви с разсъждения за нарушение на изборното законодателство.

Иска се от РИК-Бургас да укаже на СИК, че следва да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и задължителните методически указания на ЦИК.

РИК 02 - Бургаски установи следното:

След изменението на Изборния кодекс, при гласуване с машина се разпечатва системна бюлетина от машинно гласуване (а не контролна разписка). Информация за вота на гласоподавателя не се съхранява в паметта на устройството, отчита се единствено броя на гласуванията. Процесът на гласуване приключва едва с пускане на разпечатаната бюлетина в предвидената за това кутия. В кодекса не се предвижда недействителност на бюлетина, разпечатана от машина, в Методическите указания на ЦИК също не се съдържат разпоредби относно действията на СИК в подобни случаи.

Писмо с указанията на ЦИК, в което се дават подробни указания за подобни случаи, постъпи в РИК едва в 13,10 ч. В него се предвижда, в случай, че след гласуване на избирател машината отпечата празна бюлетина, бюлетина, в която не може да се установи вота на избирателя или не отпечата бюлетина, се съставя констативен протокол, който, заедно с дефектната бюлетина се прилага към протокола на СИК.

Видно от жалбата, избирателят е гласувал малко след 13 ч. Към този момент все още не е сведено до знанието на СИК постъпилото писмо на ЦИК с посочените указания. Следователно и не може да се направи извод за неправилни действия на членовете на СИК, доколкото е налице празнота в законодателството и към момента на описаното деяние не са постъпили задължителни указания, касаещи описаната фактическа обстановка. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

УКАЗВА на членовете на  СИК да спазват стриктно изборното законодателство, методическите указания и задължителните указания на ЦИК.

ОСТАВЯ без уважение като неоснователна жалбата на Живко Бойчев Бойчев по отношение твърдението за неправилни действия на СИК 02-04-00-273. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:26 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения