Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 379-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Юзджан Файк Юмер – Председател на Общински съвет на ДПС - Айтос

На 02.04.2023г. в 15:38 часа, в РИК - Бургас е постъпила жалба с вх.№ 23/02.04.2023 г. от Юзджан Файк Юмер – Председател на Общински съвет на ДПС – Айтос. В жалбата се излагат твърдения за това, че кмета на с. Карагеоргиево извършва агитация и отправя заплашителни послания към гласоподавателите в  изборна секция № 020100041 в с. Карагеоргиево, община Айтос, а представителите на реда не предприемали действия  за отстраняване на нарушителя.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка  и да се предприемат мерки срещу нарушителите.

Жалбата е втора по ред със същото съдържание. Първата жалба е подадена на  02.04.2023г. , в 13.12ч., като РИК- Бургас, се е произнесъл с Решение № 372 –НС / 02.04.2023г., публикувано на 02.04.2023г. в 16.04ч.

РИК-Бургас извърши проверка на място на СИК №020100041 със служители на Министерство на вътрешните работи, като не бяха констатирани изложените в жалбата твърдения.

Независимо от изложеното, РИК Бургас отново напомня на членовете на секционните избирателни комисии при нарушаване на реда, да се обръщат за съдействие към охраната на изборните помещения, която се осъществява от служители на Министерство на вътрешните работи. 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

Оставя БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№ 23/02.04.2023 г. от Юзджан Файк Юмер – Председател на Общински съвет на ДПС – Айтос. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения