Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 378-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Даниел Станимиров Михалев – упълномощен председател на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

На 02.04.2023 г. в 15:25 часа, в РИК - Бургас е постъпил сигнал с вх.№22/02.04.2023 г. от Даниел Станимиров Михалев, в качеството му на упълномощен председател на Коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“. Сигналът е придръжен със снимков материал – заснета е бюлетина с поставен първи печат на гърба и откъснат триъгълен отрязък. В сигнала се излагат твърдения за извършено нарушение от СИК №021800004 на изискванията на методическите указания - да не се откъсва предварително бюлетина, да не се поставя предварително печат на бюлетината и да не се откъсва предварително отразъка на бюлетината.

Настоява се РИК-Бургас да предприеме действия за преустановяване на незаконосъобразната дейност и да се наложат санкции на виновните лица по реда на част трета от Изборния кодекс. 

РИК-Бургас извърши незабавна проверка на СИК № 021800004, като беше проведен разговор с председателя на СИК – г-жа Анифе  Мустафа  Бейтулова. Същата категорично заяви, че нито тя, нито член на СИК е откъсвал бюлетина предварително, нито е поставял печат, нито е откъсван отрязък предварително. РИК-Бургас приема за достоверни събраните гласни доказателства от председателя на СИК – г-жа Анифе  Мустафа  Бейтулова, която е с дългогодишен опит в изборната администрация. Същата заяви, че е обучена и задълбочено се е запознала със задълженията си в изборния ден, и съблюдава за спазване на изборното законодателство, и указанията на ЦИК от всеки един член от комисията. Освен това от снимковия материал, приложен към сигнала, не може да се изведе по категоричен начин наличие на нарушение на методическите указания, нито неговия извършител. Твърде вероятно е самият гласоподавател да е заснел сгънатата бюлетина с откъснат отрязък, малко преди да бъде поставен и втория печат. 

Въпреки гореизложеното, РИК-Бургас указа на председателя на СИК № 021800004 - г-жа Анифе  Мустафа  Бейтулова, че следва стриктно да спазва изборното законодателство и методическите указания.

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с вх.№22/02.04.2023 г. от Даниел Станимиров Михалев, в качеството му на упълномощен председател на Коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения