Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 377-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Ахмед Сюлейман Ахмед – Областен председател на ДПС

В РИК - Бургас е постъпила Жалба от Ахмед Сюлейман Ахмед – Областен председател на ДПС , с вх.№ 21/02.04.2023 г. в 15.00 часа.

В жалбата се твърди, че председателя на  секция № 021800023 в с. Планиница, община Руен, възпрепятства в изборния ден спокойното  и нормално протичане на изборния процес, както и че демонстрира арогантно поведение към  гласоподателите и част от останалите членове на комисията. Навеждат се също така твърдения, че с действията си   председателят създава несигурност у избирателите при упражняване на правото им на глас.

Иска се  РИК-Бургас да извърши проверка по изложените в сигнала твърдения и да се вземат мерки срещу председателя.

След извършена проверка, се установи, че не са извършени  нарушения на изборното законодателство от страна на председателя на секция № 021800023  Въпреки това, на председателя е указано да спазва добрия тон и да съблюдава за спазване на реда в изборното помещение.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 21/02.04.2023г. от Ахмед Сюлейман Ахмед.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения