Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 376-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Иван Атанасов Алексиев – представляващ Коалиция ГЕРБ – СДС за област Бургас.

На 02.04.2023 г. в 14:47 часа, в РИК - Бургас е постъпила жалба с вх. № 20/02.04.2023 г. от Иван Атанасов Алексиев – представляващ Коалиция ГЕРБ – СДС за област Бургас. В жалбата се излагат твърдения за извършена неразрешена предизборна агитация от общинския председател на ПП ДПС в гр. Поморие Бейхан Али  Мустафа в СИК № 02-17-00-014;  02-17-00-015; 02-17-00-016 и  02-17-00-017, находящи се в гр. Каблешково, общ. Поморие.  В жалбата се излагат и твърдения, че кандидат за народен представител също извършва агитация на идващи да гласуват граждани.

Иска се от РИК-Бургас да предприеме необходимите мерки за прекратяване на нарушаващите закона дейности.

РИК-Бургас извърши незабавна проверка в СИК 02-17-00-014;  02-17-00-015; 02-17-00-016; 02-17-00-017 , находящши се в гр. Каблешково, община Поморие, като бяха  проведени разговори с членовете и ръководството на секционните избирателни комисии. По техни данни, кандидат за народен представител е влизал в две от секциите след установеното за това време, но е бил предупреден и е напуснал помещението. Не е установено от обясненията на членовете на СИК, охраната и кандидатът за народен представител, последният да е извършвал агитация пред изборните помещения. Не е установено също така да е извършвана агитация и от общинския председател на ПП ДПС в гр. Поморие, както и твърдението, че същият е присъствал в изборно помещение в посочените секции. От проверката се установи, че същият е бил в сградата, където се помещават сочените секции, но не ив изборните помещения.  От предоставения снимков материал не може да се направи извод за неразрешена предизборна агитация.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

УКАЗВА на членовете на  СИК 02-17-00-014;  02-17-00-015; 02-17-00-016; 02-17-00-017 да не допускат в изборните помещения по време на гласуването лица, извън кръга на разрешените.

ОСТАВЯ без уважение като неоснователна жалбата на Иван Алексиев по отношение твърдението за извършване на предизборна агитация от страна на общинския председател на ПП ДПС и от кандидат за  депутат.

 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:16 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения