Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 375-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Иван Атанасов Алексиев – представляващ Коалиция ГЕРБ – СДС за област Бургас.

На 02.04.2023 г. в 14:00 часа, в РИК - Бургас е постъпила жалба с вх. № 19/02.04.2023 г. от Иван Атанасов Алексиев – представляващ Коалиция ГЕРБ – СДС за област Бургас. В жалбата се излагат твърдения за извършена неразрешена предизборна агитация от кандидат за народен представител от Коалиция „Продължаваме промяната – ДБ“ Марин Георгиев Георгиев в СИК 02-17-00-014;  02-17-00-015; 02-17-00-016; 02-17-00-017, находящи се в гр. Каблешково, общ. Поморие. Твърди се, че кандидатът е извършвал устна агитация. Представя се снимка, на която се вижда кандидатът за народен представител в коридора пред секциите.

Иска се от РИК-Бургас да предприеме необходимите мерки за прекратяване на нарушаващите закона дейности.

РИК-Бургас извърши незабавна проверка в СИК 02-17-00-014;  02-17-00-015; 02-17-00-016; 02-17-00-017, като бяха  проведени разговори с членовете и ръководството на секционната избирателни комисии. Проведен бе разговор и с кандидата за народен представител Марин Георгиев. По техни данни, кандидатът за народен представител е влизал в две от секциите след установеното за това време. Марин Георгиев е предупреден от охраната да напусне помещенията. Не е установено от обясненията на членовете на СИК, охраната и кандидатът за народен представител, последният да е извършвал агитация пред изборните помещения. От предоставения снимков материал не може да се направи извод за неразрешена предизборна агитация.

Въпреки това, РИК 02 - Бургаски извърши подробно разяснение на методическите указания в частта, кои лица имат право да присъстват в изборното помрщение по време на гласуването.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

УКАЗВА на членовете на  СИК 02-17-00-014;  02-17-00-015; 02-17-00-016; 02-17-00-017 да не допускат в изборните помещения по време на гласуването лица, извън кръга на разрешените.

УКАЗВА, че кандидатите за народни представители имат право да присъстват при откриване на изборния ден и при отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването, но не и по време на гласуването.

ОСТАВЯ без уважение като неоснователна жалбата на Иван Алексиев по отношение твърдението за извършване на предизборна агитация от страна на кандидатът за депутат Марин Георгиев Георгиев.

 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 17:13 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения