Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 373-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Мюмюн Симитчи – Общински съветник в Община Карнобат

На 02.04.2023 г. в 14:00 часа, в РИК - Бургас е постъпила жалба с вх.№18/02.04.2023 г. от Мюмюн Симитчи – Общински съветник в Община Карнобат. В жалбата се излагат твърдения за извършено нарушение на правилата на ИК, тъй като кметицата на с. Хаджиите стои вътре в избирателна секция № 020900047.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка и да предприеме необходимите мерки срещу нарушителя.

РИК-Бургас извърши незабавна проверка на СИК №020900047, като бяха  проведени разговори с членовете и ръководството на секционната избирателна комисия. По техни данни, кметицата на с. Хаджиите е посетила само веднъж в изборното помещение, за да гласува.

Въпреки това, РИК Бургас извърши подробно разяснение на методическите указания в частта, кои лица имат право да присъстват в изборното помрщение по време на гасуването и как следва да се легитмират тези лица. Беше напомено на  членовете на СИК № 020900047 да се придържат, към изискванията на закона и методическите указания на ЦИК.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалба с вх.№18/02.04.2023 г. от Мюмюн Симитчи – Общински съветник в Община Карнобат.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 16:06 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения