Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 372-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Жалба от Юзджан Файк Юмер – Председател на Общински съвет на ДПС - Айтос

На 02.04.2023 г. в 13:12 часа, в РИК - Бургас е постъпила жалба с вх.№16/02.04.2023 г. от Юзджан Файк Юмер – Председател на Общински съвет на ДПС – Айтос. В жалбата се излагат твърдения за извършено нарушение на правилата на ИК в двора на училището, както и пред самата секция, в която се помещава изборна секция № 020100041 в с. Карагеоргиево, община Айтос, като действащ кмет Метин Нихатов Летифов от ПП „ГЕРБ“ извършва агитация в полза на същата партия и отправя заплашителни послания към избирателите.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка по изложените в жалбата твърдения, като при установяване извършването на нарушение да предприеме и последващи действия по законосъобразност.

РИК-Бургас извърши незабавна проверка на място на СИК №020100041 със служители на Министерство на вътрешните работи.

След проверкара не бяха констатирани изложените в жалбата твърдения.

Въпреки това, РИК Бургас напомня на членовете на секционните избирателни комисии при нарушаване на реда, да се обръщат за съдействие към охраната на изборните помещения, която се осъществява от служители на Министерство на вътрешните работи.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

Оставя БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.№16/02.04.2023 г. от Юзджан Файк Юмер – Председател на Общински съвет на ДПС – Айтос.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 16:04 часа

Календар

Решения

  • № 391-НС / 06.04.2023

    относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

  • № 390-НС / 02.04.2023

    относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

  • № 389-НС / 02.04.2023

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения