Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 361-НС
Бургас, 02.04.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Станислав Миленов Иванов – упълномощен председател на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

На 02.04.2023 г. в в 11:02 часа, в РИК - Бургас е постъпил сигнал с вх.№6/02.04.2023 г. от Станислав Миленов Иванов, в качеството му на упълномощен председател на Коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“. В сигнала се излагат твърдения за извършено нарушение на изискването на чл. 218 ИК от СИК № 021800003 в община Руен и по-конкретно: 1) направена е обща кабина, в която могат да гласуват двама души едновременно, без да е поставен параван за разделяне на двете помещения за гласуване; 2) допуснато е нарушение на изискванията за вида и начина на поставяне на паравана за гласуване, което води до съмение в тайна на вота. Настоява се РИК-Бургас да предприеме действия, с които да разпореди на СИК № 021800003 да изпълни императивната законова норма и да направи параван за гласуване, така че да се гарантира честното протичане на изборния процес. 

Още при започване на работата си, Районна избирателна комисия извърши задълбочен анализ по отношение изискването на законодателя за поставяне на паравани в секциите за гласуване, включително бяха разгледани мотивите на вносителя на законопроекта за изменние на ИК в тазис връзка, както и бяха изследвани дебатите по приемане на измението на ИК. РИК-Бургас установи, че така приетото изменние и допълнение на ИК, не съдържа легална дефиниция понятието „параван“ и не определя специални изисквания или особен ред и условия за прараваните в секциите. Липсва и легална дефиниция в други нормативни актове, по отношение на това какво представлява „параван“.

РИК-Бургас, отправи запитване към ЦИК още на 14.02.2023г. за характеристиките на съоръженията, които следва да бъдат разположени в секциите. ЦИК не се ангажира с конкретни указания относно техническите изисквания на параваните. Администрацията на Министерски съвет, като орган отговарящ за техническото обезпечаване на изборите, дава становище, че общините имат свобода да изберат най-удачния вариант на техническо решение за обезпечаване на параваните, като се спазват изискванията на чл. 218 от ИК- да се осигури тайната на гласуването.

Едва на 28.03.2023г. с писмо изх. № НС-06-86/ 28.03.2023г. ЦИК указва, че параванът  поставен по начин, при който избирателят е с гръб към СИК, създава предпоставки за нарушение на вота.

С оглед на гореизложеното, и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК, Районна избирателна комисия Бургас счита, че Общините имат оперативна самостоятелност да преценят техническите изисквания към съоръжението „Параван“, така че по най- добрия начин да се запази тайната на вота.

След получаване на сигнала РИК Бургас, незабавно извърши проверка на техническите характеристики на паравана, като проучи подробно и разположението на оборудването в изборното помещение. В действителност се установи, параванът, разположен в изборното помещение е с такива размери, че е възможно едновременното гласуване на повече от 1 /един/ избирател, но изборния процес е организиран така, че зад паравана се допуска да гласува само едно лице. Ето защо не е налице необходимост от поставяне на разделителна преграда, която да раздели на две съществуващия параван. Отделно от това, РИК-Бургас, установи, че подредбата на помещението не противоречи на изискването за поставянето на паравана, доколкото членовете на СИК от местата, където са разположени, не могат да осъществят пряка визуална връзка с избирателя, докато той упражнява вота си. Параванът се намира на достатъчно близко разстрояние от членовете на СИК, за да може комисията да следи за нарушения – разкриване, заснемане на вота и др., без да се допусне нарушение на тайната на вота на избирателя.

Твърдението в сигнала, че не е допустимо да се използват „кабини за гласуване“, не намира нормативно основание, а представлява интерпретация, която още повече не може да бъде доказана, с оглед на обстоятлеството, че не разполагаме с вида и характеристиките на използваните до сега „кабини“.

Предвид гореизложеното, считаме, че описаното в сигнала фактическо положение, не представля нарушение на ИК и указанията на изборната администрация.

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал с вх.№6/02.04.2023 г. от Станислав Миленов Иванов, в качеството му на упълномощен председател на Коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България“, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.04.2023 в 12:56 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения