Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 248-НС
Бургас, 29.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 03 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ заведен под вх. № 378/29.03.2023 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 177 /сто седемдесет и седем/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на  Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

95

Георги Стоянов Георгиев

124/29.03.2023

96

Недко Иванов Радев

125/29.03.2023

97

Панайот Николаев Цветков

126/29.03.2023

98

Радослав Пенев Недялков

127/29.03.2023

99

НАДЕЖДА НЕДЕЛЧЕВА РАДЕВА-ИВАНОВА

128/29.03.2023

100

Виолета Маркова Илиева

129/29.03.2023

101

Радка Янчева Янчева

130/29.03.2023

102

НЕДКО ИВАНОВ ДАНДАНОВ

131/29.03.2023

103

Георги Димитров Русев

132/29.03.2023

104

Станко Димитров Михалев

133/29.03.2023

105

Мария Богданова Михалева

134/29.03.2023

106

Димитър Атанасов Москов

135/29.03.2023

107

Донка Монева Монева

136/29.03.2023

108

Милен Дянков Янов

137/29.03.2023

109

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

138/29.03.2023

110

Станислава Евтимова Димова

139/29.03.2023

111

Велина Тодорова Михова

140/29.03.2023

112

Панайот Василев Жечков

141/29.03.2023

113

Силвия Стоянова Берданкова

142/29.03.2023

114

Тодор Грозев Ангелов

143/29.03.2023

115

Галина Панайотова Бозвелиева

144/29.03.2023

116

Петър Весков Карайотов

145/29.03.2023

117

Марина Рудолф Франц

146/29.03.2023

118

Юлиян Станков Станков

147/29.03.2023

119

Иринка Георгиева Тодорова

148/29.03.2023

120

Соня Симпат Постаджиян

149/29.03.2023

121

Ваня Пламенова Петрова

150/29.03.2023

122

Петър Янчев Симеонов

151/29.03.2023

123

Филип Стоянов Буланов

152/29.03.2023

124

Янка Сталева Стоянова

153/29.03.2023

125

Мария Сотирова Йовчева

154/29.03.2023

126

Александър Христов Христов

155/29.03.2023

127

Кирчо Ангелинов Козарев

156/29.03.2023

128

Симеон Румянов Михайлов

157/29.03.2023

129

КИРИЛ КУТОВ ПЕТРОВ

158/29.03.2023

130

Георги Асенов Фердинандов

159/29.03.2023

131

Никола Митев Митев

160/29.03.2023

132

Христо Митев Митев

161/29.03.2023

133

Иван Петров Вълчев

162/29.03.2023

134

Георги Вълчев Янков

163/29.03.2023

135

Николай Костов Георгиев

164/29.03.2023

136

Константин Иванов Димитров

165/29.03.2023

137

Пламена Стефанова Петкова

166/29.03.2023

138

Мариан Алексиев Николов

167/29.03.2023

139

СИЛВЕНА ДИМИТРОВА КИНОВА

168/29.03.2023

140

ВАЛЕНТИН НЕОФИТОВ ЕВТИМОВ

169/29.03.2023

141

Георги Тодоров Тодоров

170/29.03.2023

142

Господин Минков Минков

171/29.03.2023

143

Милица Стефкова Минкова

172/29.03.2023

144

Иван Георгиев Грингов

173/29.03.2023

145

Пламен Денчев Денчев

174/29.03.2023

146

Кремена Бобева Кирова-Петрова

175/29.03.2023

147

Тодор Кралев Дражев

176/29.03.2023

148

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КОЗАРОВ

177/29.03.2023

149

Розалина Хубанова Фалджиева

178/29.03.2023

150

ЖУЛИЕТА ЙОРДАНОВА КОЗАРОВА

179/29.03.2023

151

ЕРОСЛАВА ЕРОСЛАВОВА ЯНЪКОВА

180/29.03.2023

152

НЕДЖМИДИН ИСМАИЛ АЙВАЗ

181/29.03.2023

153

Красимир Йорданов Козаров

182/29.03.2023

154

Щерю Борянов Маринов

183/29.03.2023

155

Петя Кръстева Кръстева

184/29.03.2023

156

Минко Огнянов Нанков

185/29.03.2023

157

Пламен Неофитов Евтимов

186/29.03.2023

158

МАРИН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

187/29.03.2023

159

Станка Парашкевова Евтимова

188/29.03.2023

160

Мирослав Костадинов Ламбов

189/29.03.2023

161

Дионисия Живкова Танева

190/29.03.2023

162

Галя Тодорова Лулчева

191/29.03.2023

163

АНАСТАС ИВОВ КОЛЕВ

192/29.03.2023

164

Митко Антимов Йовчев

193/29.03.2023

165

Елена Неофитова Грудева

194/29.03.2023

166

ЮРИ МИШЕВ БАКЪРДЖИЕВ

195/29.03.2023

167

Кирил Иванов Станков

196/29.03.2023

168

Яник Стефанов Мобраг

197/29.03.2023

169

Стефан Янеков Стефанов

198/29.03.2023

170

Нина Андреева Стефанова

199/29.03.2023

171

Христина Стефанова Стефанова

200/29.03.2023

172

Хубан Сабинов Фалджиев

201/29.03.2023

173

Анелита Миланова Михайлова

202/29.03.2023

174

Невена Антонова Узунова

203/29.03.2023

175

Милан Събчев Събев

204/29.03.2023

176

АНГЕЛ РАФАИЛОВ ЧОБАНОВ

205/29.03.2023

177

Митко Денчев Балев

206/29.03.2023

178

Марин Юлиев Анастасов

207/29.03.2023

179

Шефкет Абдула Мустафа

208/29.03.2023

180

Нури Али Саръюсеин

209/29.03.2023

181

Велислав Димов Евгениев

210/29.03.2023

182

Мария Дойчева Костова

211/29.03.2023

183

Кремена Димитрова Димитрова

212/29.03.2023

184

Силвена Христова Станкова

213/29.03.2023

185

Христо Кирилов Станков

214/29.03.2023

186

Огнян Христов Станков

215/29.03.2023

187

Георги Славчев Миков

216/29.03.2023

188

Калин Николов Рачев

217/29.03.2023

189

Христо Николов Рачев

218/29.03.2023

190

Николай Христов Рачев

219/29.03.2023

191

Калина Николова Иванова

220/29.03.2023

192

Христо Панайотов Панайотов

221/29.03.2023

193

Янка Георгиева Тенева

222/29.03.2023

194

Дочка Георгиева Хаджиева

223/29.03.2023

195

Тинка Дончева Николова

224/29.03.2023

196

Даниела Христова Кръстева

225/29.03.2023

197

Таяр Хасан Мехмед

226/29.03.2023

198

АХМЕД ИБРИЯМ ДОРМУШ

227/29.03.2023

199

Милен Стефанов Узунов

228/29.03.2023

200

Иван Сашев Иванов

229/29.03.2023

201

Ицо Колев Атанасов

230/29.03.2023

202

Махмуд Ахмед Мустафа

231/29.03.2023

203

Радко Христов Михайлов

232/29.03.2023

204

Велико Парушев Атанасов

233/29.03.2023

205

Неджо Тефик Хюсеин

234/29.03.2023

206

РАИМ МЕХМЕД КАТЪРДЖЬОЛУ

235/29.03.2023

207

ИБРИЯМ АХМЕД ДОРМУШ

236/29.03.2023

208

Атанас Михайлов Михайлов

237/29.03.2023

209

Хайри Мехмед Аладжа

238/29.03.2023

210

Мехмед Ахмед Ахмед

239/29.03.2023

211

Йоско Асенов Велинов

240/29.03.2023

212

Благо Юриев Бакърджиев

241/29.03.2023

213

Емил Аспарухов Узунов

242/29.03.2023

214

Асен Христов Асенов

243/29.03.2023

215

Цветан Андреев Михайлов

244/29.03.2023

216

Али Ахмед Али

245/29.03.2023

217

Сербез Теодосиев Костадинов

246/29.03.2023

218

Валери Емилов Узунов

247/29.03.2023

220

МАРТИН ЕНЧЕВ АНТОВ

249/29.03.2023

222

МАРТИН МИРОСЛАВОВ СИМЕОНОВ

251/29.03.2023

223

Асен Тодоров Петров

252/29.03.2023

224

Диман Николов Димитров

253/29.03.2023

226

Николай Йосифов Николов

255/29.03.2023

227

Росица Костова Николова

256/29.03.2023

228

Диляна Радославова Овчарова

257/29.03.2023

231

Станислав Петров Стоянов

260/29.03.2023

232

МАРИЯ СТАНКОВА ОВЧАРОВА

261/29.03.2023

234

РАДОСЛАВ ВЪЛКОВ ОВЧАРОВ

263/29.03.2023

235

Илия Русев Иванов

264/29.03.2023

236

Кристиян Радославов Комитов

265/29.03.2023

237

Мирослав Янчев Янакиев

266/29.03.2023

238

Димо Янчев Янакиев

267/29.03.2023

239

Ивайло Георгиев Арнаудов

268/29.03.2023

240

Дарина Георгиева Арнаудова

269/29.03.2023

241

Стоян Ивелинов Йорданов

270/29.03.2023

242

Алекси Василев Алексиев

271/29.03.2023

243

Росица Алексиева Алексиева

272/29.03.2023

244

Елена Янева Тенева

273/29.03.2023

245

Петко Веселинов Тенев

274/29.03.2023

246

Стефан Сашев Михайлов

275/29.03.2023

247

Минка Ангелова Николова

276/29.03.2023

248

Жеко Фанев Михайлов

277/29.03.2023

249

Младен Иларионов Михайлов

278/29.03.2023

250

Фанка Емилова Михайлова

279/29.03.2023

251

Данаил Йосифов Николов

280/29.03.2023

252

Евелина Петкова Христова

281/29.03.2023

253

Стефани Данаилова Николова

282/29.03.2023

254

Севдалина Петкова Димитрова

283/29.03.2023

255

Сийка Димитрова Христова

284/29.03.2023

256

ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ ШУЛЕВ

285/29.03.2023

257

Атанас Паскалев Тодоров

286/29.03.2023

258

РЕМЗИЯ РАХИМ РАМАДАН

287/29.03.2023

259

МЛАДЕН ПАСКАЛЕВ ТОДОРОВ

288/29.03.2023

260

Георги Димитров Димитров

289/29.03.2023

261

ЛЮБЕН ПАВЛОВ ЛИПЧЕВ

290/29.03.2023

262

Съби Рашков Гарджев

291/29.03.2023

263

Иван Ганчев Стоянов

292/29.03.2023

264

Георги Стефанов Славов

293/29.03.2023

265

Бригита Младенова Русева

294/29.03.2023

266

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГАКИЕВ

295/29.03.2023

267

Марин Илиев Ангелов

296/29.03.2023

268

Константинос Сотириос Мавроматис

297/29.03.2023

269

Огнян Сергеев Страхилов

298/29.03.2023

270

Павел Сергеев Страхилов

299/29.03.2023

271

ТОНЬО МИХАЙЛОВ ХАСЪРДЖИЕВ

300/29.03.2023

272

Иван Иванов Николов

301/29.03.2023

273

Марин Славов Ангелов

302/29.03.2023

274

Сергей Павлов Страхилов

303/29.03.2023

275

Страхил Сергеев Страхилов

304/29.03.2023

276

ПЕНКА ДИМИТРОВА ГАНЧЕВА

305/29.03.2023

277

Станко Иванов Станков

306/29.03.2023

 

Отказва да публикува като упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., поради несъответствие,  следните лица:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

219

Михаил Николов Михайлов

248/29.03.2023

221

Мустан Ибрям Калайджъ

250/29.03.2023

225

Иван Атанасов Чурлянов

254/29.03.2023

229

Дарина Костадинова Цъцърова

258/29.03.2023

230

Мара Стоянова Тодорова

259/29.03.2023

233

Петко Георгиев Христов

262/29.03.2023

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 30.03.2023 в 11:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения