Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
Бургас, 26.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 295/ 26.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Айтос. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление, както следва:

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Изет Алейтинов Шабанов

020400191

член

ДПС

Диляна Атанасова Костадинова

Изет Алейтинов Шабанов

020400193

член

ДПС

Елина Асенова Араджова

Диляна Атанасова Костадинова

020400112

член

ДПС

Стефка Андонова Стефанова

Недялка Петрова Петкова

020400120

член

ДПС

Фатме Реджеб Исмаил

Стефка Андонова Стефанова

020400111

член

ДПС

Недялка Петрова Петкова

Катя Илиева Атанасова

020400166

член

ДПС

Джансел Джевджет Халиибрям

Айсун Айдън Билял

020400176

член

ДПС

Айсун Айдън Билял

Толга Мехмед Мустафа

020400253

член

ДПС

Айше Али Исуф

Шенай Лютви  Мустафа

020400215

председател

ДПС

Тинка Тодорова Петкова

Хасан Риза Халил

020400183

член

ДПС

Коста Димитров Маринов

Цанимир Георгиев Панайотов

020400200

зам.-председател

ДПС

Веселин Янков Тодоров

Андрей Христов Андонов

020400095

председател

ДПС

Радостин Юлиянов Илиев

Назиле Мустафа Юзеир

020400317

зам.-председател

ДПС

Семра Ибрям Сеид

Веселин Янков Тодоров

020400198

член

ДПС

Нихат Али Ариф

Фатма Смаил Садула

020400096

член

ДПС

Хасан Мехмедали Юсеинов

Мартин Христов Чолаков

020400096

член

ДПС

Мартин Христов Чолаков

Хасан Мехмедали Юсеинов

020400101

член

ДПС

Катя Стефанова Маринчева

Айше Фикри Рамадан

020400175

председател

ДПС

Емине Юзден Емурла

Елена Стефкова Михайлова

020400104

зам.-председател

ДПС

Бурчин Абдула Мустафа

Фатме Шабанова Шукрю

020400139

Член

ДПС

Мемет Смаил Асан

Мемет Смаил Асан

020400140

Член

ДПС

Фатме Шабанова Шукрю

Юлияна Христова Ангелова

020400263

зам.-председател

ДПС

Магдалена Йовчева Константинова

Теодора Бранимирова Чолакова

020400264

секретар

ДПС

Людмила Тодорова Анчева

Иван Щерийонов Филипов

020400265

председател

ДПС

Пенко Маринов Патриков

Реджеб Селятин Мухарем

020400131

председател

ДПС

Силвия Михайлова Ангелова

Мехмед Шукриев Ахмедов

020400149

зам.-председател

ДПС

Назиле Хамза Терзиева

Габриела Светланова Шерийнова

020400150

член

ДПС

Гюлезар Салиева Ферадова

Назмие Якиф Терзи

020400150

член

ДПС

Назмие Акиф Терзи

Елина Асенова Араджова

020400193

член

ДПС

Анна Векилова Хаджиева

Айлин Гюрселова Осман

020400172

зам.-председател

ДПС

Елина Асенова Араджова

Шукрие Шукриева Халилова

020400091

председател

ДПС

Ренета Димитрова Тодорова

Раим Хилми Рахим

020400094

член

ДПС

Шукрие Шукриева Халилова

Мийрем Халил Осман

020400078

член

ДПС

Емо Левент Коюмджу

Айсел Исмаил Хамза

020400081

член

ДПС

Анета Асенова Купова

Анастасия Костадинова Русева

020400082

член

ДПС

Анета Огнянова Стефанова

Николина Найденова Гайдарова

020400157

зам.-председател

ДПС

Кадрие Шериф Рамадан

Гюнай Ахмед Мехмед

020400065

секретар

ДПС

Богумил Тодоров Кралев

Снежана Тодорова Андонова

020400102

член

ДПС

Раим Хилми Рахим

Елиф Рамаданова Кадирова

020400314

зам.-председател

ДПС

Нурхаят Хюсеин Мустафа

Реджеб Селятин Мухарем

020400131

председател

ДПС

Мехмед Хасан Мехмед

Кадрие Шериф Рамадан

020400251

Зам.-председател

ДПС

Добромира Георгиева Петкова

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.03.2023 в 17:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения