Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 167-НС
Бургас, 26.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 290/24.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас лицата съгласно постъпилото заявление.

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Любимка Стоянова Аврамова

020400001

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Невена Фиданова Младенова

Деметра Тодорова Дадакова

020400005

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Захари Невенов Младенов

Лилия Симеонова Димитрова

020400010

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Николай Василев Николов

Пролетина Христова Генова

020400011

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Румяна Парашкевова Петкова

Станчо Христов Христов

020400013

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Росица Петкова Петкова

Десислава Дичкова Рачева

020400016

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Марияна Кирилова Стоянова

Пламена Стефанова Браяновска

020400019

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Таня Андреева Бодурова

Мария Иванова Фенерска

020400024

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Милен Вълков Цанев

Виктория Александрова Койчева

020400049

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мариана Славова Секлемова

Камен Цветанов Филипов

020400055

Зам. председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Рима Карапет Никогосян

Стиляна Димитрова Стоянова

020400060

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Тодорка Колева Тодорова

Любов Исакова Янева

020400065

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станко Вълков Вълков

Петя Пламенова Либчева

020400066

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Цветелина Стоянова Пенчева

Николинка Георгиева Батилова

020400076

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Гергана Василева Недялкова

Христо Драганов Митев

020400082

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Христо Костадинов Гърбов

Милена Рускова Иванова

020400090

председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Калина Иванова Пенева

Антония Филипова Милева

020400099

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Маргарита Христова Вълкова

Константин Иванов Костов

020400100

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Милена Рускова Иванова

Марийка Георгиева Василева

020400101

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ивелин Петров Бъчваров

Недялка Зоркова Купенова

020400122

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Марина Симеонова Симеонова

Ангел Николаев Колев

020400127

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Калинка Георгиева Паскалева

Калинка Георгиева Паскалева

020400128

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Недялка Зоркова Купенова

Николай Димитров Фенерски

020400129

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Тодор Руменов Вълчев

Бонка Иванова Желева

020400130

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мирослава Тенева Петрова

Катя Йорданова Йорданова

020400133

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станислава Иванова Атанасова-Матева

Станислава Иванова Атанасова-Матева

020400135

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Светла Светославова Райнова

Иванка Николова Костадинова

020400141

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Петко Момчилов Георгиев

Евгения Аврамова Сидоренко

020400150

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Карамфилка Златева Сиягова

Николета Дичкова Рачева

020400157

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Даниела Димова Петрова

Даниела Димова Петрова

020400158

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Маргарита Кръстева Лазова

Александър Неделчев Вълканов

020400165

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мила Николаева Гатева

Владимира Стоянова Михайлова

020400166

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Гергана Енчева Михайлова

Анета Стойчева Крумова

020400168

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Радка Димитрова Ангелова

Милена Цимчова Желязкова

020400170

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Анета Стойчева Крумова

Пламен Георгиев Желязков

020400171

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Христо Янев Арнаудов

Миглена Георгиева Бончовска

020400172

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Анета Стойчева Крумова

Добромир Манчев Манев

020400174

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Георги Зафиров Стефанов

Цветомира Огнянова Маринова

020400175

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Таня Андреева Бодурова

Красимира Недялкова Скрипалчева

020400176

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мара Грудова Стоянова

Тоня Николаева Недева

020400177

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ивана Костадинова Плачкова

Емил Цветомиров Цветков

020400178

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мария Иванова Митрева

Габриела Георгиева Симитчийска

020400185

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Румяна Миткова Димитрова-Факхредин

Полина Генова Солакова

020400190

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ангелина Георгиева Кръстева

Соня Атанасова Дякова

020400191

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Виктор Чавдаров Назъков

Виктор Дианов Илиев

020400192

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Милка Димитрова Андреева

Полина Канева Кичева

020400194

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станислав Енев Станев

Петинка Милчева Димитрова

020400201

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ивета Стоянова Проданова

Желязко Стоянов Вълев

020400205

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Атанас Николов Диянов

Катя Георгиева Николова

020400206

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Ани Ангелова Данаилова - Костова

Пламен Георгиев Пенчев

020400207

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Златина Свиленова Атанасова

Павлина Мариянова Иванова

020400211

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мария Василева Стойкова

Иван Желков Чанков

020400212

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Пламен Георгиев Пенчев

Мариела Димитрова Димитрова

020400219

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Радостин Тодоров Кръстев

Мартин Красимиров Косев

020400221

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Христиан Пламенов Тутурилов

Стамата Нейчева Стоянова

020400227

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Валерия Илиянова Димова

Райна Христова Плукчиева

020400231

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Даниел Йорданов Вълков

Соня Запрянова Падешева

020400232

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Георги Добринов Тепалков

Георги Йовчев Начев

020400234

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станимир Радостинов Велинов

Златка Георгиева Начева

020400235

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Маламия Тодорова Гяурова

Иван Йовчев Начев

020400236

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Сава Янчев Гавазов

Кристияна Янчева Гяурова

020400243

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Господинка Апостолова Тяснова

Дима Неделчева Чолакова

020400244

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станка Атанасова Петкова

Янка Михова Певецова

020400250

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Катя Димова Тянкова

Милан Иванов Миланов

020400253

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Атанас Иванов Атанасов

Тома Димитров Калев

020400254

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станислава Атанасова Георгиева

Милена Делчева Делчева

020400256

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Димитър Иванов Златев

Димитър Иванов Златев

020400257

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Георги Христов Георгиев

Димо Русев Илчев

020400258

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Росен Иванов Русев

Снежана Христова Петкова

020400262

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Славчо Новаков Лазаров

Нели Йорданова Манчева

020400270

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Борислава Ангелова Данаилова

Галимир Димов Гюдженов

020400282

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Диляна Христова Илова

Галина Цонева Атанасова

020400284

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Полина Канева Кичева

Емил Благоев Атанасов

020400285

Зам.-председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Йонка Манолова Манолова

Милка Кирова Райкова

020400287

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Станислав Живков Пенчев

Светослава Димитрова Боова

020400293

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Маргарита Георгиева Табакова

Стефани Руменова Боова

020400294

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Павлинка Парушева Янева

Звездина Добринова Иванова

020400295

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Виолета Николаева Стойкова

Анна Божинова Божинова

020400298

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Тодор Георгиев Нешев

Марияна Борисова Димитрова

020400299

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мартина Господинова Вълева

Христиан Пламенов Тутурилов

020400301

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Тона Куманова Танева

Величка Йовчева Йовчева  

020400304

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мартина Генова Керчева

Димитър Николов Петров

020400307

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Любомир Станиславов Колев

Димитър Евгениев Свирякин

020400317

Председател

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мария Байчева Ташева

Ирен Динкова Георгиева

020400320

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Мария Христова Георгиева

Назифе Шариф Ахмед

020400321

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Евгения Аврамова Сидоренко

Светослав Тошков Дялков

020400323

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Гергана Иванова Бакалова

Кремена Милчева Кънчева

020400325

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Таня Илкова Михнева

Гергана Христова Чунчева

020400332

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Димитър Иванов Стефанов

Димитър Иванов Стефанов

020400333

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Васил Иванов Банкин

Тодорка Иванова Иванова

020400334

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Игнат Георгиев Христов

Галина Ангелова Иванова

020400335

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Валери Петров Славов

Антоанета Георгиева Димова

020400337

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Нели Недялкова Недялкова

 

020400338

Секретар

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Жасмина Атанасова Железчева

 

020400339

Член

ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Добромира Тодоринова Бонева

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.03.2023 в 17:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения