Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
Бургас, 21.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на Коалиция „ГЕРБ - СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 221/21.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция ГЕРБ - СДС за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция ГЕРБ - СДС 

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат. 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия Бургас 

 

РЕШИ: 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Руен, съгласно приложения списък. 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление. 

 

Три имена на заменения член 

СИК №       

Длъжност 

Коалиция 

Име, презиме, фамилия 

Мара Гюрова Тодорова 

021800001 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Таня Дончева Димитрова 

Тодор Гроздев Тодоров 

021800001 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Тунджай Нурединов Ахмедов 

Фатме Хюсеин Ахмедова 

021800002 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Радка Стоянова Трендафилова 

Хюсеин Смаил Сюлейман 

021800002 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Мара Гюрова Тодорова Георгиева 

Юмер Еюб Юмер 

021800002 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Тодор Гроздев Тодоров 

Тасим Касимов Реджебов 

021800003 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Хюсеин Смаил Сюлейман 

Цветана Димова Цветкова 

021800003 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Красимира Кирилова Господинова 

Радка Станева Трендафилова 

021800006 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Нуредин Али Ахмед 

Емурла Ерол Емурла 

021800013 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Емурла Ерол Емурла 

Алиосман Мустафа Мехмед 

021800016 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Юмер Еюб Юмер 

Йовка Ангелова Мутафова 

021800017 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Алиосман Мустафа Мехмед 

Хатче Осман Мехмед 

021800018 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Йовка Ангелова Мутафова 

Михни Атанасов Щерионов 

021800018 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Румяна Спасова Добрева 

Хюсеин Али Мехмед 

021800019 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Семра Сабахат Карапача 

Халим Хюсеин Кадаахмед 

021800019 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Георги Славчев Славов 

Семра Сабахат Карапача 

021800020 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Стоянка Георгиева Стоянова 

Али Хасан Юсеин 

021800021 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Мустафа Ахмед Мустафа 

Красимира Димитрова Костова 

021800026 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Марийка Димитрова Бакърджиева 

Веселина Иванова Атанасова 

021800027 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Яна Радкова Стоянова 

Стояна Въвкова Стоянова 

021800028 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Михни Атанасов Щерионов 

Рухи Кадир Юзеир  

021800028 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Величка Димитрова Трендафилова 

Емрулла Шюкрю Хасан  

021800028 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Стояна Вълкова Стоянова 

Шабанали Мустафа Шабанали  

021800029 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Рухи Кадир  Юзеир 

Хюсеин Хасан Исмаил 

021800029 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Шибил Атанасов Щерионов 

Марина Стоянова Стоянова  

021800033 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Айнур Хасан Мехмедали 

Таня Славова Добрева 

021800033 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Фатмегюл Мехмед Хюсеин 

Ибрям Рамисов Касимов 

021800035 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Таня Славова Добрева 

Димитринка Желязкова Кривулева 

021800037 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Ибрям Рамисов Касимов 

Марийка Димитрова Бакърджиева 

021800037 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Нефисе Назми Ахмед 

Ибазир Сюлейман Али 

021800038 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Мехмед Сюлейман Смаил 

Кяние Али Али 

021800039 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Биляна Цветанова Густунлиева 

Мустафа Ахмед Мустафа 

021800039 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Цветан Благоев Петков 

Гюлсум Хасан Иб 

021800041 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Ибазир Сюлейман Али 

Сали Недим Али 

021800041 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Кяние Али Али 

Елфида Кемал Ибрахимова 

021800041 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Елфида Кемал Ибрахимова 

Фатме Мустафа Адемова 

021800042 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Росица Ненова Кръстева 

Али Исмаил Ахмед 

021800044 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Сибел Сюлейманова Адемова 

Гюлсум Мехмед Исмаил 

021800045 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Фатме Адемова Мустафова 

Айше Осман Исуф 

021800046 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Гюлсум Мехмед Исмаил 

Севдие Нурсет Ахмед 

021800046 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Айше Осман Исуф 

Гюлсум Кемал Мехмед  

021800047 

Секретар 

ГЕРБ- СДС 

Хава Ахмед Шакир 

Цветан Благоев Петков 

021800047 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Али Исмаил Ахмед 

Нуршен Ахмед Мехмед 

021800047 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Нуршен Ахмед Мехмед 

Емине Хюсеин Сюлейман 

021800048 

Председател 

ГЕРБ- СДС 

Севдие Нурсет Ахмед 

Кольо Иванов Колов 

021800048 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Арзъ Рамадан Касимова 

Юмер Осман Юмер  

021800049 

Зам.-предс. 

ГЕРБ- СДС 

Ахмед Хасан Ахмед 

Али Мехмед Али 

021800051 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Адем Мехмед Емин 

Емине Хюсеин Сюлейман 

021800051 

Член 

ГЕРБ- СДС 

Емине Хюсеин Сюлейман 

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК. 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 21.03.2023 в 18:18 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения