Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 108-НС
Бургас, 20.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 Април 2023 година, във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 207/20.03.2023 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас лицата съгласно постъпилото заявление.

 

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Цветелина Любчева Балабанова

020400003

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Емил Златев Неделчев

Златина Димитрова Великова

020400005

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Цветелина Димитрова Неделчева

Ния Петрова Кръстева

020400006

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Валентин Лазаров Радев

Азнив Арамаис Артинян

020400008

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Иво Валентинов Радев

Димитър Петров Костадинов

020400017

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Койна Иванова Бочева

Стефка Димитрова Бараклийска

020400017

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Красимир Мирославов Йорданов

 

020400018

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Диана Стойчева Иванова

Станка Николова Славова

020400019

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Светла Димитрова Георгиева

Валентин Желязков Славов

020400021

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стефка Димитрова Бараклийска

Росица Христова Георгиева

020400022

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мирослава Калоянова Петрова

Койна Иванова Бочева

020400022

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Росица Иванова Димитрова

Диян Йорданов Попов

020400024

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Моника Радославова Берчева

Жельо Валериев Радев

020400026

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Росица Христова Георгиева

Моника Радославова Берчева

020400027

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мирослав Събев Събев

Десислава Венелинова Георгиева

020400028

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Георгиева Етимова

Мария Георгиева Етимова

020400029

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мариана Русева Вълчева

Добромир Стефанов Ангелов

020400037

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Добринка Филипова Параскова

Никола Киров Полинчев

020400041

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Петя Младенова Караушева

Антония Кирилова Милева

020400043

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стойка Михайлова Запрянова

Владимир Стоянов Недялков

020400049

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Росица Димитрова Боюклиева

 

Патрисия Тодорова Георгиева

020400052

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Виктория Пламенова Андонова

Боян Николаев Недев

020400057

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Иванова Митрева

 Андрей Владимирович Турчанинов

020400063

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Станка Стоянова Коларова

Стела Илиева Парапанова

020400071

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елисавета Цакова Дачева

Симона Георгиева Георгиева - Василева

020400071

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стела Илиева Парапанова

Маргарита Красимирова Шопова

020400072

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Димитрина Христова Маркова

Надя  Енчева Димитрова

020400073

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Боян Николаев Недев

Валентин Красимиров Иванов

020400076

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Маргарита Георгиева Иванова

Даниел Мирославов Стойков

020400076

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Пепа Антонова Никова

Мирослав Динков Стойков

020400077

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стефка Николова Атанасова

Даниел Мирославов Стойков

020400078

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мая Янкова Панайотова

Маргарита Георгиева Иванова

020400079

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стела Николаева Димова

Пепа Антонова Никова

020400080

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Ася Александрова Манолова

Пепа Антонова Никова

020400082

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Костадинова Назърова

Евдокия Петева Георгиева

020400087

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Николай Митков Кънчев

Стефка Николова Атанасова

020400088

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Калина Георгиева Клементова

Галина Иванова Иванова

020400097

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Койна Жекова Кирова

Златка Стоянова Петрова

020400101

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Галина Иванова Желязкова

Таня Димова Панайотова

020400103

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Койчо Василев Иванов

Галина Иванова Желязкова

020400104

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Младен Драгов Стоянов

Елис Нуржан Чолак

020400106

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Нели Руменова Тодорова

Светозар Георгиев Люцканов

020400107

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Златка Стоянова Петрова

Гошо Тонев Гюлев

020400109

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Диляна Стефчева Михайлова

Димитринка Василева Арабаджиева

020400111

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Васко Димитров Делижанов

Иванка Господинова Иванова

020400112

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Христо Вълчев Стоилов

Диян Стефанов Василев

020400116

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Панайот Красимиров Панайотов

Гергана Иванова Проданова

020400126

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елис Нуржан Чолак

Ивелина Георгиева Мусева

020400128

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Евдокия Иванова Рухчева

Христо Георгиев Георгиев

020400130

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Десислава Христова Михайлова

Мария Петрова Петрова

020400131

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Димитринка Христова Петрова

Росица Иванова Димитрова

020400132

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Ивелина Георгиева Мусева

Димитър Василев Арабаджиев

020400133

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

 

Силвия Иванова Павлоски

Елена Георгиева Тенева

020400134

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Светозар Георгиев Люцканов

Васко Димитров Делижанов

020400135

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Димитринка Василева Арабаджиева

Иванка Петрова Георгиева

020400148

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Михаил Петров Георгиев

Гинка Йорданова Станева

020400149

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Сийка Николова Димова

Михаил Петров Георгиев

020400150

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Иванка Петрова Георгиева

 Теодора Славчева Каймакова

020400156

Зам. - председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Емили Пламенова Каймакова

Видин Кирилов Гълъбов

020400157

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Ана Иванова Блажева

Назилие Ерджан Серат

020400164

Зам. - председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Полина Теодорова Користилова

Деси Гюрова Кралева

020400165

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Анастасия Стоянова Колева

Янка Станчева Райкова

020400168

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Петя Василева Коларова-Иванова

Дора Кирова Димова

020400175

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Магдалена Неделчева Петрова

Златка Василева Петкова

020400176

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Светла Михайлова Михайлова

Магдалена Неделчева Петрова

020400180

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Наталия Димова Павлова

Станислав Георгиев Атанасов

020400181

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Марияна Ангелова Янева

Златомира Костадинова Мандаджиева

020400189

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Руска Василева Вълчева

Ралица Недева Михова

020400190

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Анита Николова Стоянова

Анита Николова Стоянова

020400191

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Ралица Недева Михова

Милена Николова Маджарова

020400192

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Димитрина Георгиева Петрова

Георги Михайлов Полименов

020400192

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Златка Василева Петкова

Велина Ангелова Александрова

020400193

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Радостин Димитров Касъров

Диана Грудева Драгова

020400194

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Теодора Станимирова Драгова

Марио Цветанов Богданов

020400196

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Георги Зафиров Стефанов

Гергана Георгиева Стоянова

020400196

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Милена Николова Маджарова

Дженка Петкова Франгова

020400199

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стилияна Атанасова Тодорова

Теодора Николова Николова

020400200

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Боян Стоев Иванов

Янка Вълева Стефанова

020400202

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Галина Стефанова Иванова

Мария Христова Муравова

020400204

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Деси Гюрова Кралева

Станка Атанасова Камбурова

020400206

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стефка Тонева Чорева

Гергана Иванова Куртева

020400208

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Диляна Лазарова Стойкова

Елена Костадинова Райчева

020400210

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Албена Илиева Кирова

Албена Славова Караиванова

020400211

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Ангел Анастасов Ангелов

Габриела Ивайлова Георгиева

020400211

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

 

Цвета Илиева Ганчева

Мариана Росенова Грудева

020400212

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Минка Жекова Косева

Елица Димитрова Христова

020400217

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Росанка Петкова Иванова

Донка Димитрова Цветкова

020400218

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Димова Иванова

Станка Николаева Фотева

020400219

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Васил Стоянов Кичуков

Дора Георгиева Николова

020400220

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Димитър Петров Костадинов

Стела Радославова Добрева

020400222

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Стоянова Господинова

Екатерина Манолова Стаматова

020400223

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Таня Димова Бурева

Тома Русев Русев

020400226

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елена Георгиева Тенева

Добринка Димова Стоянова

020400232

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Дилян Георгиев Фучеджиев

Явор Михайлов Пилидов

020400234

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Радостина Стефанова Георгиева

Мирослав Събев Събев

020400235

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Георги Георгиев Събев

Радостина Стефанова Георгиева

020400241

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елена Емилова Полинчева

Елена Николова Минева

020400243

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Гергина Димитрова Янева

Недялка Иванова Стойчева

020400244

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елена Николова Минева

Тодор Ганчев Димитров

020400247

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Ирина Лекова Вътева

Йорданка Иванова Ялъмова

020400247

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Красимира Иванова Димитрова-Митева

Сашка Станчева Касабова

020400249

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Павлина Иванова Касърова

Димитър Георгиев Кърпичев

020400251

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Николай Георгиев Попниколов

Слави Момчилов Станчев

020400253

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Динко Вълков Присадашки

Станимира Димитрова Петкова

020400256

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Цветелина Лукова Вършева

Султана Георгиева Стойкова

020400256

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Кина Георгиева Георгиева

Живка Атанасова Стоянова

020400262

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Радослав Петров Семов

Кремена Кирова Кирова- Василева

020400264

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Катя Гочева Минкова

Елена Тодорова Проданова

020400265

член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Емилия Стоева Джалъзова

Даниел Ивайлов Георгиев

020400274

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Георги Пламенов Камбуров

Станимира Тодорова Добрева

020400275

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Таня Иванова Лулчева

Иванка Генчева Генова

020400276

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Пенка Стоянова Танева

Антоанета Георгиева Колева

020400277

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Недка Димова Няголова

Марио Динков Хулка

020400280

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Христова Муравова

Полина Теодорова Корестилова

020400281

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Павел Иванов Стоилов

Иванка Георгиева Ставрева

020400281

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Росен Савов Грудев

Ана Костадинова Илиева

020400282

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Кристина Костова Грудева

Христо Петков Петков

020400283

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Иванова Янева

Магдалена Тодорова Чолакова

020400285

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мариана Росенова Грудева

Бойка Темелакиева Спасова

020400286

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Десислава Венелинова Георгиева

Фани Иванова Попова

020400286

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Христина Милчева Вълчанова

Снежана Милчева Христова

020400288

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Тонка Георгиева Новакова

Константин Христов Дяков

020400296

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Николина Михаилова Желева

Димитринка Тодорова Дякова

020400297

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Константин Христов Дяков

Марина Димова Кенова

020400301

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Маргарита Тончева Гашева

Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева

020400309

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Йовка Атанасова Русева

Елена Янакиева Атанасова

020400309

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Тоня Стайкова Стойкова-Ньотева

Стилияна Атанасова Тодорова

020400311

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Кирил Дачев Славов

Иван Руменов Стоянов

020400312

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Стефан Митков Тенев

Недка Димова Няглова

020400314

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елена Янакиева Атанасова

Стефан Митков Тенев

020400315

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Иван Руменов Стоянов

Теодора Атанасова Атанасова

020400317

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Моника Василева Бучкова

Стефка Тонева Чорева

020400322

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мария Николова Николова

Светла Михайлова Михайлова

020400324

Член

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Веселин Енчев Димитров

Костадин Александров Янев

020400329

Зам.-председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Марийка Василева Кралева

Гергина Димитрова Янева

020400333

Секретар

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Мартина Стойкова Стойкова

Никола Проданов Проданов

020400334

Председател

Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

Елена Димитрова Николова

  

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.03.2023 в 18:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения