Архив избори:
03.04.2023

ВИДЕО ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИК

Сайтът, на който можете да видите записите от преброяването на бюлетините в СИК в страната, е https://evideo.bg/

22.03.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК ПО ОБЩИНИ

Община 

Място на провеждане

дата

Айтос

ЧИТАЛИЩЕ „Васил Левски“ гр.Айтос.

25.03.2023

10.00 ч.

Камено

 Зала на Общински съвет гр. Камено

23.03.2023

9.15ч.

Карнобат

Читалище „Димитър Полянов“

25.03.2023

10.00ч.

 

Малко Търново

Читалище „Георги Попаянов 1914“

29.03.2023г.

10.00ч.

Несебър

Център за култура и образование „Атриум“

23.03.2023г.

11.00ч.

Поморие

 Читалище „Светлина“

23.03.2023г.

13.30ч.

Приморско

 Читалище „Самообразование“

28.03.2023

13.00ч.

Руен

Културен Информационен Център / КИЦ/

29.03.2023

10.00ч.

Созопол

Читалище „Отец Паисий- 1896“

28.03.2023

11.00ч.

Средец

Читалище „Средец-1926“

24.03.2023г.

13.00ч.

Сунгурларе

Читалище "Просвета 1882"

25.03.2023г.

13.00ч.

Царево

НЧ „Георги Кондолов-1914“

28.03.2023

10.00ч.

22.03.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

РИК - Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК за провеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г., както следва:

 

дата

място

начален час

СИК от - до

1

2

3

4

27.03.2023 г.

Опера - Бургас

18:30

ЦАУ „Възраждане“,

вкл. кв. Горно Езерово

СИК от № 74 до № 150 

Допълнителни секции:

УМБАЛ „Бургасмед“ - № 334,

Затвора - № 336,

ПСИК  

27.03.2023 г.

спортна зала „Младост“

ж.к. „Славейков“

 

18:00

 

ЦАУ "Освобождение"

вкл.: кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Лозово

СИК от № 151 до № 205

Допълнителни секции:

 

СБР-Минерални бани - № 332,

УМБАЛ “Дева Мария“ - № 333,

ПРО „Св. Мина“  - № 337,

МБАЛ „Сърце и мозък“ - № 340

ЦАУ „Долно Езерово“

СИК от № 309 до № 315

28.03.2023 г.

Драматичен театър

„Адриана

Будевска“

17:30

18:30

ЦАУ „Приморие“

вкл. кв Крайморие

СИК от №  1 до № 40

 

СИК от №  41 до № 73

 

Допълнителни секции:

 

Дом за стари хора - № 329

 

СБАЛПЗ - № 335 

28.03.2023 г.

 

спортна зала "Бойчо Брънзов"

ж.к. „Зорница“

 

18:00

 

ЦАУ „Зора

СИК от № 266  до № 308

съставни селища

СИК от №  316 до № 328

 

30.03.2023 г.

спортна зала "Бойчо Брънзов"

ж.к. „Зорница“

 

18:00

 

ЦАУ "Изгрев" ,

вкл. кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно море

СИК от № 206 до № 265

Допълнителни секции:

УМБАЛ - № 330,

КОЦ - № 331,

МБАЛ „Д-р Маджуров“ - № 338,

МБАЛ „Лайф Хоспитал“ - № 339,

ПСИК

 

31.03.2023 г.

 

Драматичен театър

„Адриана

Будевска“

 

18:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

/ За всички членове на СИК, които не са участвали в предходни обучения/

 

 

18.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Бургас информира участниците в изборите за народни представители, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17, 00ч. на 01.04.2023г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на Областна администрация Бургас както следва:  

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа - изтегли ТУК).

Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартиен носител

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците в електронен вид -EXCEL

-     Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Изтеглете ТУК

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 1713-НС/28.02.2023г. (Решение 1713-НС/28.02.2023 на ЦИК, в което са посочени условията ,на които лицата следва да отговарят.

 

18.03.2023

СПИСЪК с местонахождението на избирателните секции на територията на избирателен район 02 - Бургас, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирате

16.03.2023

БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОРЕН РАЙОН 02 - БУРГАСКИ

На основание т. 7 от Решение № 1644-НС от 13 февруари 2023 г. На Централната избирателна комисия, с протоколно решение от 14 март 2023 г. разрешава публикуването на предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Образец на бюлетина.

 

07.03.2023

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма, чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на това заявление е 18.03.2023 г. включително (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

          Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия може да изтеглите от следния линк: https://egov.bg/wps/wcm/connect/3374372f-e200-4543-a741-14bf5116bcaa/910002ZVLNv01.pdf?MOD=AJPERES&CVID=opVd1eJ

 

 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 18.03.2023 г. включително, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Крайният срок за подаване на това заявление е 27.03.2023 г. включително (не по-късно от 5 дни преди изборния ден).
21.02.2023

ВПИСВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Районна избирателна комисия Бургас уведомява избирателите, че до 18.03.2023 г. (включително) избирател, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. 

Искането се отправя по един от следните два алтернативни начина:

- писмено до кмета на общината, района кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документ за самоличност и подпис;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ - https://regna.grao.bg/

15.02.2023

Съобщение

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 

Заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г. се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00. в сградата на Областна администрация Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. Цар Петър 1.

Крайният срок за регистрация на инициативни комитети в РИК г. е 20.02.2023 г. до 17.00 часа (40 дни преди изборния ден).

Решение 1600-НС/07.02.2023 на ЦИК 

ОБРАЗЕЦ ЗА СЪСТАВ И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК

На вниманието на общинските администрации

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии, с цел унифициране на работата на всички участници в процеса по предлагане и назначаване съставите на СИК, РИК - Бургас утвърди образец, в който да бъде оформено писменото предложение на кметовете на общини за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии.

Образецът може да бъде изтеглен - „Приложение 1 към решение за единна форма за представяне на съставите на СИК от общините в РИК

 

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА, ЧАСТ ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРЕД РИК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Във връзка с Решение 1651-НС/14.02.2023 г. на ЦИК и препоръката за представяне на Приложение 59-НС от изборните книжа в електронен вид в Excel, за по-голяма оперативност, електронната форма може да изтеглите от ТУК. – електронна форма за сваляне е с име „Програма за въвеждане на данните в структуриран вид

Приложение 59-НС от изборните книжа – приложено за публикуване с възможност за сваляне „Prilozenie N 59-НС-Predl. partia kandidati v RIK-chl 255 al 1 (1)“

още съобщения

Календар

Решения

 • № 391-НС / 06.04.2023

  относно: Жалба от Борис Димитров Аладжов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“

 • № 390-НС / 02.04.2023

  относно: Анулиране на приемо-предавателна разписка

 • № 389-НС / 02.04.2023

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения