Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 154/19.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Величка Илиева Бодурова

02-04-00-053

Член

ГЕРБ-СДС

Райна Борисова Паскалева

Мартин Димитров Чавдаров

02-04-00-076

Член

ГЕРБ-СДС

Росица Петкова Стоянова

Тодорка Бойчева Михалева

02-04-00-077

Секретар

ГЕРБ-СДС

Стилиян Стоянов Лазаров

Ивайло Тодоров Михалев

02-04-00-078

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Стойчо Йорданов Тодоров

Валентина Петрова Петева

02-04-00-079

Секретар

ГЕРБ-СДС

Цветана Кънева Вълкова

Иван Димов Желязкова

02-04-00-080

Член

ГЕРБ-СДС

Даниел Иванов Желязков

Мария Христова Чавдарова

02-04-00-082

Председател

ГЕРБ-СДС

Тихомир Тодоров Ангелов

Рашко Ангелов Ломски

02-04-00-083

Член

ГЕРБ-СДС

Господинка Милкова Симеонова

Георги Добринов Тепалков

02-04-00-224

Член

ГЕРБ-СДС

Стефан Веселинов Славов

 

 

 

 

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения