Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 95-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Средец от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 148/17.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Средец. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Антон Лалов Гюров

020600001

член

ДПС

Зоя Иванова Господинова

Антон Лалов Гюров

020600002

член

ДПС

Гинка Иванова Петкова

Антон Лалов Гюров

020600003

зам. председател

ДПС

Цветелина Великова Георгиева

Антон Лалов Гюров

020600004

член

ДПС

Радка Христова Дерменджиева

Антон Лалов Гюров

020600005

член

ДПС

Пламена Димитрова Ненкова

Антон Лалов Гюров

020600006

председател

ДПС

Таня Петкова Ненкова

Антон Лалов Гюров

020600007

член

ДПС

Зюмбюла Илиева Ангелова

Антон Лалов Гюров

020600008

член

ДПС

Божко Янчев Динев

Антон Лалов Гюров

020600009

член

ДПС

Елена Гинова Арабова

Антон Лалов Гюров

020600010

секретар

ДПС

Панайотка Данчева Борисова

Антон Лалов Гюров

020600011

член

ДПС

Ивайло Красимиров Бойчев

Антон Лалов Гюров

020600012

зам. председател

ДПС

Руска Костадинова Кирязова

Антон Лалов Гюров

020600014

член

ДПС

Калина Гинова Колева

Антон Лалов Гюров

020600015

председател

ДПС

Велина Николова Илиева

Антон Лалов Гюров

020600016

член

ДПС

Юлиана Ботева Ангелова

Антон Лалов Гюров

020600017

член

ДПС

Златина Иванова Райкова

Антон Лалов Гюров

020600018

член

ДПС

Валери Илиев Ангелов

Антон Лалов Гюров

020600018

член

ДПС

Недялка Стоянова Лазарова

Антон Лалов Гюров

020600019

секретар

ДПС

Диан Атанасов Милков

Антон Лалов Гюров

020600020

зам. председател

ДПС

Петя Игнатова Бойчева

Антон Лалов Гюров

020600021

секретар

ДПС

Николина Петкова Драганова

Антон Лалов Гюров

020600022

член

ДПС

Тодор Велков Бакалов

Антон Лалов Гюров

020600023

член

ДПС

Михаела Илиева Маринова

Антон Лалов Гюров

020600024

председател

ДПС

Красимира Тодорова Хубенова

Антон Лалов Гюров

020600025

секретар

ДПС

Димитър Иванов Георгиев

Антон Лалов Гюров

020600028

член

ДПС

Александра Николаева Стайкова

Антон Лалов Гюров

020600029

член

ДПС

Иван Веселинов Стефанов

Антон Лалов Гюров

020600030

секретар

ДПС

Христинка Георгиева Шопова

Антон Лалов Гюров

020600031

зам. председател

ДПС

Пенка Милкова Райкова

Антон Лалов Гюров

020600032

председател

ДПС

Богданка Стоянова Стоянова

Антон Лалов Гюров

020600033

член

ДПС

Красимира Радева Сандева

Антон Лалов Гюров

020600035

член

ДПС

Нанка Николова Янева

Антон Лалов Гюров

020600037

член

ДПС

Тодор Иванов Кандилов

Антон Лалов Гюров

020600038

секретар

ДПС

Васил Илиев Ангелов

Антон Лалов Гюров

020600039

председател

ДПС

Ангелина Славова Иванова

Антон Лалов Гюров

020600040

зам. председател

ДПС

Калинка Иванова Стефанова

Антон Лалов Гюров

020600041

член

ДПС

Росица Димова Везирова

Антон Лалов Гюров

020600042

член

ДПС

Мария Тодорова Кандилова

Антон Лалов Гюров

020600043

зам. председател

ДПС

Недка Колева Желязкова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Средец съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Средец, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:47 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения