Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 93-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 146/17.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Юлияна Маринова Каридова

02-04-00-001

Член

ГЕРБ-СДС

Румяна Христова Димитрова

Станислава Димитрова Иванова

02-04-00-006

Секретар

ГЕРБ-СДС

Галина Димитрова Петкова

Мариета Георгиева Коева

02-04-00-009

Председател

ГЕРБ-СДС

Янка Славова Киркова

Георги Асенов Гелемеров

02-04-00-015

Член

ГЕРБ-СДС

Недялка Кънева Бачкова

Анжелика Драгомирова Османлиева

02-04-00-017

Член

ГЕРБ-СДС

Донка Стоянова Тракева

Магдалена Генадиева Станева

02-04-00-018

Член

ГЕРБ-СДС

Магдалена Генадиева Димитрова

Росица Росинова Толева

02-04-00-022

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Лилия Тодорова Димитрова

Силвия Любенова Кирязова

02-04-00-028

Секретар

ГЕРБ-СДС

Атанаска Генчева Русева

Анка Ангелова Иванова

02-04-00-029

Председател

ГЕРБ-СДС

Антоанета Николова Йорданова

Ренета Минчева Райкова

02-04-00-029

Член

ГЕРБ-СДС

Никол Георгиева Куртева

Нягол Георгиев Няголов

02-04-00-033

Член

ГЕРБ-СДС

Димитринка Николова Стойчева

Денка Петрова Христова

02-04-00-036

Секретар

ГЕРБ-СДС

Добринка Петрова Николова

Димитър Стефанов Станчев

02-04-00-037

Член

ГЕРБ-СДС

Румен Дражев Папаринов

Ташо Ямакиев Димитров

02-04-00-041

Секретар

ГЕРБ-СДС

Никола Атанасов Николов

Гергана Георгиева Василева

02-04-00-048

Секретар

ГЕРБ-СДС

Диана Димитрова Иванова

Таня Димитрова Дишкова

02-04-00-049

Член

ГЕРБ-СДС

Жулиета Стефанова Георгиева

Румяна Михайлова Кушинова

02-04-00-055

Член

ГЕРБ-СДС

Сийка Здравкова Панайотова

Дияна Георгиева Праматарова

02-04-00-059

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Якуб Хюсеин Исмаил

Татяна Даниелова Цвяткова

02-04-00-063

Секретар

ГЕРБ-СДС

Татяна Даниелова Инджова

Гергана Стоянова Белева

02-04-00-064

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Янка Георгиева Драганова

Жанета Христова Чапкънова

02-04-00-064

Член

ГЕРБ-СДС

Женя Стоянова Бабачева

Саня Наскова Ванкова

02-04-00-087

Секретар

ГЕРБ-СДС

Светла Георгиева Стотлева

Соня Иванова Иванова

02-04-00-152

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Стоян Христов Стоянов

Станислав Тодоров Петков

02-04-00-153

Секретар

ГЕРБ-СДС

Нася Петрова Стоянова

Анета Стойчева Крумова

02-04-00-154

Член

ГЕРБ-СДС

Стефка Стоянова Стоянова

Наталия Христова Симова

02-04-00-156

Секретар

ГЕРБ-СДС

Ирена Димитрова Енева

Пламен Стефков Георгиев

02-04-00-156

Член

ГЕРБ-СДС

Веска Пенчева Борисова

Красена Андреева Петкова

02-04-00-158

Секретар

ГЕРБ-СДС

Таня Тодорова Маринова - Димова

Албена Милчева Димитрова

02-04-00-160

Член

ГЕРБ-СДС

София Кинчева Господинова

Андрей Атанасов Господинов

02-04-00-163

Член

ГЕРБ-СДС

Станислав Тодоров Петков

Ангелина Василева Господинова

02-04-00-164

Член

ГЕРБ-СДС

Анна Атанасова Генчева

Нася Петрова Стоянова

02-04-00-164

Член

ГЕРБ-СДС

Наталия Михайлова Гавраилова

Анет Георгиева Георгиева

02-04-00-165

Член

ГЕРБ-СДС

Гана Митева Владева

Николай Стоянов Тумбалов

02-04-00-165

Член

ГЕРБ-СДС

Женя Петева Петрова

Симеон Станимиров Дряновски

02-04-00-166

Секретар

ГЕРБ-СДС

Катя Петрова Михова-Вълчева

Мария Янкулова Тодорова

02-04-00-168

Член

ГЕРБ-СДС

Галина Георгиева Христоскова

Божидар Иванов Василев

02-04-00-169

Член

ГЕРБ-СДС

Цонка Иванова Тодорова

Павлина Костадинова Евтимова

02-04-00-170

Член

ГЕРБ-СДС

Стефани Тодорова Каракостова

Павлина Иванова Касърова

02-04-00-171

Председател

ГЕРБ-СДС

Симеон Станимиров Дряновски

Катя Петрова Михова-Вълчева

02-04-00-172

Член

ГЕРБ-СДС

Силвия Иванова Ковачева

Иван Спирдонов Райчев

02-04-00-176

Член

ГЕРБ-СДС

Николай Нанев Динев

Таня Тодорова Маринова-Димова

02-04-00-177

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Мария Иванова Стоянова

Димитринка Ангелова Бъчварова

02-04-00-177

Член

ГЕРБ-СДС

Снежана Христова Вълчанова

Стоян Христов Стоянов

02-04-00-179

Член

ГЕРБ-СДС

Пенка Илиева Илиева

Христо Стоянов Иванов

02-04-00-179

Член

ГЕРБ-СДС

Иван Вълчев Вълчев

Радостин Димитров Касъров

02-04-00-180

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Красимира Славова Хулка

Божана Стоева Вълчанова

02-04-00-180

Член

ГЕРБ-СДС

Емилия Стойкова Стоянова

Пенка Илиева Илиева

02-04-00-182

Председател

ГЕРБ-СДС

Павлина Иванова Касърова

Славка Петрова Бахова

02-04-00-184

Член

ГЕРБ-СДС

Силвия Борисова Николова

Евелина Евтимова Караджова

02-04-00-185

Член

ГЕРБ-СДС

Бинка Панайотова Петрова - Николова

Йорданка Стоянова Апостолова

02-04-00-185

Член

ГЕРБ-СДС

Анастасия Цвяткова Иванова

Ваня Пламенова Петрова

02-04-00-188

Член

ГЕРБ-СДС

Дарина Динева Георгиева

Станислава Костадинова Мавродиева

02-04-00-189

Председател

ГЕРБ-СДС

Атанасия Димитрова Петрова

Теодора Пенева Терзиева

02-04-00-190

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Иван Димитров Петров

Ирена Димитрова Енева

02-04-00-192

Член

ГЕРБ-СДС

Пенка Ангелова Мирчева

Искра Руменова Йорданова

02-04-00-192

Член

ГЕРБ-СДС

Божидар Иванов Василев

Бинка Панайотова Петрова-Николова

02-04-00-193

Секретар

ГЕРБ-СДС

Анета Мартинова Кърджева

Еленка Асенова Манова

02-04-00-195

Член

ГЕРБ-СДС

Гинка Тодорова Петрова

Явор Димитров Димитров

02-04-00-199

Член

ГЕРБ-СДС

Росица Панайотова Димитрова

Ивелина Тодорова Русева

02-04-00-199

Член

ГЕРБ-СДС

Димитър Василев Георгиев

Надежда Богданова Донева

02-04-00-201

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Явор Димитров Димитров

Тодор Митров Митрев

02-04-00-202

Секретар

ГЕРБ-СДС

Ивелина Тодорова Русева

Веселина Новакова Ганева

02-04-00-203

Председател

ГЕРБ-СДС

Мими Николова Ковачевска

Станимира Колева Петкова-Проданова

02-04-00-204

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Тодор Митров Митрев

Десислава Пенева Николова

02-04-00-204

Член

ГЕРБ-СДС

Станимира Колева Петкова-Проданова

Пламена Йорданова Димитрова

02-04-00-205

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Пенка Петрова Стратева

Светлана Костадинова Кавръкова

02-04-00-207

Секретар

ГЕРБ-СДС

Илияна Стойнова Димитрова

Марина Константинова Терзийска

02-04-00-212

Член

ГЕРБ-СДС

Атанас Илиев Ковачев

Стефка Спасова Кметска

02-04-00-219

Член

ГЕРБ-СДС

Стиляна Антониева Вълкова

Бонка Манолова Динкова

02-04-00-220

Член

ГЕРБ-СДС

Димитринка Димитрова Вълчева

Димитър Живков Иванов

02-04-00-222

Член

ГЕРБ-СДС

Доротея Василева Радева

Донка Славова Бошнакова

02-04-00-223

Член

ГЕРБ-СДС

Деница Димитрова Бошнакова

Станислава Стойчева Вълчева

02-04-00-224

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Елена Гаврилова Иванова

Стефан Веселинов Славов

02-04-00-226

Член

ГЕРБ-СДС

Иван Георгиев Койчев

Мария Благойчева Овчарова

02-04-00-233

Член

ГЕРБ-СДС

Марийка Стоянова Минова

Лиляна Петкова Камбурова

02-04-00-239

Член

ГЕРБ-СДС

Павлина Иванова Иванова

Тодорка Николова Димитрова

02-04-00-240

Член

ГЕРБ-СДС

Тонка Богданова Иванова

Йорданка Танева Петкова

02-04-00-241

Член

ГЕРБ-СДС

Татяна Ангелова Дойчева

Георги Вълчев Георгиев

02-04-00-245

Член

ГЕРБ-СДС

Петя Стефанова Хараламбова

Силвия Любомирова Цанкова

02-04-00-247

Член

ГЕРБ-СДС

Живко Иванов Данданов

Галина Костова Маркова

02-04-00-250

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Диляна Георгиева Янкова

Светлана Жечева Георгиева

02-04-00-251

Секретар

ГЕРБ-СДС

Вълчо Николов Митков

Ивелина Пенкова Пенева

02-04-00-251

Член

ГЕРБ-СДС

Тодор Костадинов Стоянов

Пламен Здравков Стефанов

02-04-00-254

Член

ГЕРБ-СДС

Илия Василев Христов

Мартин Цветанов Ромов

02-04-00-255

Член

ГЕРБ-СДС

Николина Бойчева Гаврилова

Бистра Георгиева Христова

02-04-00-255

Член

ГЕРБ-СДС

Кирил Николов Иванов

Кирил Красимиров Киров

02-04-00-256

Член

ГЕРБ-СДС

Инна Невенова Стоянова

Веселина Кирилова Ташева

02-04-00-257

Председател

ГЕРБ-СДС

Пламен Здравков Стефанов

Илия Василев Христов

02-04-00-257

Член

ГЕРБ-СДС

Веселина Кирилова Ташева

Дияна Пенчева Чернева

02-04-00-258

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Станка Димитрова Димитрова

Анета Веселинова Петрова

02-04-00-259

Секретар

ГЕРБ-СДС

Иванка Маринова Николова

Иванка Христова Вълчева

02-04-00-259

Член

ГЕРБ-СДС

Димитринка Иванова Танева

Ирина Димитрова Чернева

02-04-00-260

Председател

ГЕРБ-СДС

Анета Веселинова Петрова

Иванка Маринова Николова

02-04-00-262

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Ирина Димитрова Чернева

Иванка Петрова Караджова

02-04-00-263

Член

ГЕРБ-СДС

Пенка Кузманова Статева

Симеон Димитров Андреев

02-04-00-264

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Диляна Тодорова Събева

Светла Щерионова Калева

02-04-00-265

Секретар

ГЕРБ-СДС

Дора Георгиева Кабаиванова

Събина Николова Николова

02-04-00-309

Председател

ГЕРБ-СДС

Иванка Петрова Николова

Мария Христова Богданова

02-04-00-310

Член

ГЕРБ-СДС

Диян Ников Николов

Дияна Любомирова Стоева

02-04-00-311

Председател

ГЕРБ-СДС

Марияна Николова Кирова

Нина Неделчева Огнянова

02-04-00-312

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Кремена Иванова Стоянова

Кремена Иванова Стоянова

02-04-00-313

Председател

ГЕРБ-СДС

Нина Неделчева Огнянова

Светла Маринова Иванова

02-04-00-314

Член

ГЕРБ-СДС

Станислава Георгиева Христова

Милен Георгиев Темелков

02-04-00-315

Член

ГЕРБ-СДС

Събина Николова Николова

Кера Георгиева Томова

02-04-00-316

Председател

ГЕРБ-СДС

Бинка Стефанова Танева

Мирослава Михайлова Бакалова

02-04-00-318

Член

ГЕРБ-СДС

Петранка Темелкова Будинова

Тоня Марчева Георгиева

02-04-00-320

Член

ГЕРБ-СДС

Станка Георгиева Николова

Тонка Владева Айрянова

02-04-00-322

Председател

ГЕРБ-СДС

Мария Георгиева Янкова

Ваня Валентинова Узунова

02-04-00-324

Член

ГЕРБ-СДС

Антонина Михалова Минчева

Мария Иванова Станчева

02-04-00-325

Член

ГЕРБ-СДС

Кремена Цвяткова Щерионова

Иванка Ангелова Ангелова

02-04-00-326

Член

ГЕРБ-СДС

Неделя Неделчева Вълчева

Теодора Атанасова Атанасова

02-04-00-327

Секретар

ГЕРБ-СДС

Иванка Иванова Ангелова

Славка Брайкова Янкова

02-04-00-327

Член

ГЕРБ-СДС

Трендафил Димитров Трендафилов

Софка Николова Христова

02-04-00-328

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Пенка Найденова Йовчева

Гергина Петрова Цветкова

02-04-00-330

Председател

ГЕРБ-СДС

Станислава Димитрова Иванова

Тинка Георгиева Славова

02-04-00-332

Секретар

ГЕРБ-СДС

Гергана Ралева Вардина

Костадинка Иванова Христова

02-04-00-333

Зам.

председател

ГЕРБ-СДС

Станислава Петкова Стоянова

Мария Стоева Митева

02-04-00-336

Председател

ГЕРБ-СДС

Нели Стоянова Калугерова

Мими Николова Ковачевска

02-04-00-337

Член

ГЕРБ-СДС

Костадинка Иванова Христова

 

 

 

 

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:46 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения