Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
Бургас, 19.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 145/17.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Донка Лекова Йорданова

020400001

Зам.

председател

ПП

 Николинка Маринова Алексиева

Дилена Димитрова Манолова

020400001

Член

ПП

Тодорка Генова Нейкова

Николинка Маринова Алексиева

020400002

Председател

ПП

Иванка Желева Арнаудова

Николета Костадинова Арабаджиева

020400002

Член

ПП

Дилена Димитрова Манолова

Галина Пенева Вакрилова

020400003

Член

ПП

Цветелина Любчева Балабанова

Румяна Тодорова Филипова

020400003

Член

ПП

Вина Станимирова Богданова

Ивайло Боев Стоянов

020400004

Секретар

ПП

Ивайло Боев Стоянов

Вина Станимирова Богданова

020400004

Член

ПП

Стефанка Панайотова Кенова

Златина Димитрова Великова

020400005

Зам.

председател

ПП

Златина Димитрова Великова

Мери Агоп Христова

020400005

Член

ПП

Нели Господинова Генова

Костадин Димитров Десков

020400006

Председател

ПП

Ния Петрова Кръстева

Петко Петров Делчев

020400006

Член

ПП

Лена Павлова Димова

Димитър Георгиев Димитров

020400007

Член

ПП

Димитър Георгиев Димитров

Тодор Василев Георгиев

020400007

Член

ПП

Антоанета Атанасова Стоянова

Виолета Енчева Енчева

020400008

Секретар

ПП

Азнив Арамаис Артинян

Сиана Петрова Симеонова

020400008

Член

ПП

Виолета Енчева Енчева

Стойка Пенева Попова

020400009

Член

ПП

Стойка Пенева Попова

Веселин Христов Михайлов

020400009

Член

ПП

Димо Стоянов Сербезов

Пламена Николаева Пенчева-Пиперова

020400010

Председател

ПП

Пламена Николаева Пенчева-Пиперова

Валентин Мартинов Пенчев

020400010

Член

ПП

Валентин Мартинов Пенчев

Елена Стефанова Симеонова

020400011

Зам.

председател

ПП

Галина Пенева Вакрилова

Петя Добринова Камбурова

020400011

Член

ПП

Валентина Димитрова Алексиева

Ирена Костадинова Мандаджиева

020400012

Секретар

ПП

Ирена Костадинова Мандаджиева

Драгомир Стоянов Ружев

020400012

Член

ПП

Дечко Тодоров Димов

Недка Атанасова Ружева

020400013

Член

ПП

Тошка Стефанова Пенчева

Дора Иванова Попова

020400013

Член

ПП

Донка Иванова Димова

Кати Янакиева Янгьозова

020400014

Председател

ПП

Гинка Коева Колева

Янка Славова Добрева

020400014

Член

ПП

Стела Петева Николова

Гергана Николова Попова

020400015

Секретар

ПП

Радостина Алексиева Мандраджиева

Здравка Георгиева Попова

020400015

Член

ПП

Светломира Стефанова Възелова

Мариян Марков Марков

020400016

Секретар

ПП

Кремена Бобева Кирова - Петрова

Ванолина Петрова Димитрова

020400016

Член

ПП

Костадин Димитров Десков

Матенка Николова Филипова

020400017

Зам.

председател

ПП

Милена Димитрова Колева

Андон Славов Никифоров

020400017

Член

ПП

Цанко Атанасов Христов

Петър Власев Данчев

020400018

Председател

ПП

Станимир Петров Мусев

Благодатка Андонова Костова

020400018

Член

ПП

Радостина Михайлова Щерева

Пролетина  Димова Джамбазова

020400019

Секретар

ПП

Станка Николова Славова

Здравовеса Иванова Николова

020400021

Зам.

председател

ПП

Здравовеса Иванова Николова

Гергана Костадинова Георгиева

020400021

Член

ПП

Валентин Желязков Славов

Иван Илиев Георгиев

020400022

Секретар

ПП

Росица Христова Георгиева

Нина Тодорова Златева

020400022

Член

ПП

Койна Иванова Бочева

Стоянка Костова Даскалова

020400023

Член

ПП

Цветомир Стефанов Иванов

Тодор Димитров Апостолов

020400024

Секретар

ПП

Лилия Вълчева Чанева

Диян Йорданов Попов

020400024

Член

ПП

Диян Йорданов Попов

Весела Георгиева Христова

020400025

Член

ПП

Весела Георгиева Христова

Петко Божков Георгиев

020400026

Член

ПП

Янка Тодорова Михайлова

Маргарита Руменова Бонацо

020400026

Член

ПП

Ивилина Илиянова Спасова

Петя Димитрова Кармашикова

020400027

Председател

ПП

Фатима Христова Георгиева

Георги Събев Белчев

020400028

Председател

ПП

Георги Георгиев Георгиев

Атанас Димитров Монев

020400028

Член

ПП

Маргарита Николова Гарипова

Станислав Златев Баръмов

020400029

Зам.

председател

ПП

Станислав Златев Баръмов

Мария Георгиева Етимова

020400029

Член

ПП

Мария Георгиева Етимова

Милка Андонова Баръмова

020400030

Член

ПП

Милка Андонова Баръмова

Дмитринка Въчева Ганева

020400030

Член

ПП

Димитринка Въчева Ганева

Стелияна Недкова Димитрова

020400031

Секретар

ПП

Цвятко Зафиров Гарипов

Христо Георгиев Кочев

020400031

Член

ПП

Николай Ангелов Ангелов

Калчо Павлов Тошев

020400032

Зам.

председател

ПП

Калчо Павлов Тошев

Анка Ангелова Иванова

020400032

Член

ПП

Анка Ангелова Иванова

Николай Ангелов Ангелов

020400033

Зам.

председател

ПП

Николинка Николова Трошева

Николинка Николова Трошева

020400034

Член

ПП

Валентина Борисова Тенева

Станимира Рангелова Делева

020400034

Член

ПП

Станимира Рангелова Делева

Любка Славова Пеева

020400035

Секретар

ПП

Любка Славова Пеева

Светла Георгиева Урумова

020400036

Председател

ПП

Пламен Димов Стоянов

Светозар Валентинов Желев

020400037

Член

ПП

Светла Георгиева Урумова

Невенка Янева Балтова

020400038

Зам.

председател

ПП

Николай Петров Недев

Йорданка Галинова Дойкова

020400038

Член

ПП

Вера Николова Церова

Антония  Иванова Чавдарова

020400039

Член

ПП

Ганка Андонова Георгиева

Йорданка Костова Янева

020400039

Член

ПП

Невенка Янева Балтова

Димитър Валентинов Мечев

020400040

секретар

ПП

Николай Гичев Кузманов

Полина Теодорова Корестилова

020400041

Член

ПП

Деян Събев Георгиев

Иван Ангелов Колев

020400042

Член

ПП

Тодор Ангелов Радев

Мила Николова Пеева

020400042

Член

ПП

Мила Николова Пеева

Станислава Кирякова Кирякова

020400043

Зам.

председател

ПП

Антония Кирилова Милева

Веселина Димова Иванова

020400043

Член

ПП

Савка Григорова Сидерова

Илиян Янчев Славов

020400044

Член

ПП

Илиян Янчев Славов

Милен Иванов Пеев

020400044

Член

ПП

Милен Иванов Пеев

Ирка Стоянова Атанасова

020400045

Председател

ПП

Сава Александров Даскалов

Ваня Ангелова Димитрова

020400046

Секретар

ПП

Емил Иванов Паунов

Марийка Атанасова Колева

020400046

Член

ПП

Радка Паункова Николова

Сава Александров Даскалов

020400047

Член

ПП

Радослав Димитров Парашкевов

Георги Янев Маринов

020400047

Член

ПП

Калоян Георгиев Георгиев

Димитър Иванов Попов

020400048

Председател

ПП

Миглена Александрова Стоянова

Тодорка Михова Куртева

020400048

Член

ПП

Валентин Красимиров Иванов

Здравко Тодоров Георгиев

020400049

Член

ПП

Здравко Тодоров Георгиев

Владимир Стоянов Недялков

020400049

Член

ПП

Владимир Стоянов Недялков

Калина Бойчева Далкаранова

020400050

Председател

ПП

Марина Ангелова Райкова

Мариела Здравкова Цонкова

020400050

Член

ПП

Мариела Здравкова Цонкова

Ирена Димова Иванова

020400051

Секретар

ПП

Ирена Димова Иванова

Мария Григорова Грудова

020400051

Член

ПП

Мария Григорова Грудова

Патрисия Тодорова Георгиева

020400052

Председател

ПП

Патрисия Тодорова Георгиева

Мариана Иванова Павлова

020400052

Член

ПП

Мариана Иванова Павлова

Тодор Ангелов Радев

020400053

Зам.

председател

ПП

Димитър Валентинов Мечев

Мария Димитрова Кушева

020400053

Член

ПП

Мария Димитрова Кушева

Мария Асенова Боюклиева

020400054

Член

ПП

Мария Асенова Боюклиева

Диана Трифонова Стонова

020400054

Член

ПП

Диана Трифонова Стонова

Мария Христова Темелкова

020400055

Член

ПП

Мария Христова Темелкова

Зора Маринова Ставрева

020400056

Зам.

председател

ПП

Пенка Димитрова Андонова

Надка Георгиева Николова

020400056

Член

ПП

Надка Георгиева Николова

Атанас Иванов Попов

020400057

Член

ПП

Златин Светомиров Парапанов

Тодор Димитракиев Дишков

020400058

Член

ПП

Тодор Димитракиев Дишков

Стефан Събев Колчев

020400058

Член

ПП

Боян Николаев Недев

Гергана Иванова Проданова

020400059

Председател

ПП

Николай Веселинов Славов

Теодора Веселинова Михайлова

020400059

Член

ПП

Теодора Веселинова Михайлова

Даниела Красимирова Генчева-Паунова

020400060

Секретар

ПП

Даниела Красимирова Генчева-Паунова

Пенка Колева Вълчева

020400060

Член

ПП

Елка Пано Панова

Анастасия Христова Василева

020400061

Зам.

председател

ПП

Анастасия Христова Василева

Дамяна Янчева Купенова

020400061

Член

ПП

Мариана Георгиева Калинова

Теменуга Колева Младенова

020400062

Секретар

ПП

Теменуга Колева Младенова

Панайот Димитров Костов

020400062

Член

ПП

Невян Георгиев Михов

Мара Желязкова Костова

020400063

Член

ПП

Андрей Владимирович Турчанинов

Славка Тодорова Николова

020400064

Член

ПП

Ангел Ефтимов Ефтимов

Димитър Костадинов Димитров

020400064

Член

ПП

Гергана Иванова Проданова

Георги Христов Стоянов

020400065

Секретар

ПП

Даниела Димитрова Димитрова

Жасмин Атанасова Железчева

020400065

Член

ПП

Жасмин Атанасова Железчева

Милена Костова Дамянова

020400066

Зам.

председател

ПП

Радостина Николова Иванова

Иван Иванов Иванов

020400066

Член

ПП

Иван Иванов Иванов

Рени Тодорова Георгиева-Колчева

020400067

Член

ПП

Рени Тодорова Георгиева-Колчева

Евелина Илиева Бялкова

020400068

Председател

ПП

Йорданка Райчева Неделчева

Георги Димитров Стоянов

020400069

Зам.

председател

ПП

Димитър Петров Костадинов

Атанас Мишев Щерионов

020400070

Член

ПП

Ваня Петкова Кузманова

Атанас Добрев Димитров

020400071

Председател

ПП

Стела Илиева Парапанова

Мишо Щерионов Мишев

020400071

Член

ПП

Симона Георгиева Георгиева - Василева

Лазарина Маврова Димитрова

020400072

Председател

ПП

Маргарита Красимирова Шопова

Елена Сашева Щерионова

020400073

Член

ПП

Надя  Енчева Димитрова

Йорданка Лазарова Полименова

020400076

Член

ПП

Стефка Николова Атанасова

Даниел Мирославов Стайков

020400076

Член

ПП

Даниел Мирославов Стайков

Галин Иванков Канев

020400077

Зам.

председател

ПП

Стефка Райнова Георгиева

Мирослав Динков Стайков

020400077

Член

ПП

Мирослав Динков Стайков

Билял Ахмед Узун

020400078

Член

ПП

Катя Асенова Исмаил

Мария Великова Янкова

020400078

Член

ПП

Вяра Пенева Конярова

Вяра Пенева Конярова

020400079

Председател

ПП

Фелина Стаматова Георгиева

Галина Николова Костова

020400079

Член

ПП

Маргарита Георгиева Иванова

Георгинка Димитрова Янкова

020400081

Член

ПП

Мария Иванова Савова

Атанас Георгиев Мирчев

020400081

Член

ПП

Ралица Иванова Тодорова

Михаил Стоянов Ралев

020400082

Зам.

председател

ПП

Марина Маринова Тотева

Красимир Стелиянов Стоянов

020400083

Председател

ПП

Билял Ахмед Узун

Ганчо Славов Донев

020400083

Член

ПП

Милена Дончева Кирова

Руска Иванова Радославова

020400084

Член

ПП

Дарина Тодорова Паязова

Радка Георгиева Василева

020400085

Член

ПП

Мирослав Николаев Николов

Мара Колева Петрова

020400086

Член

ПП

Ирена Светлозарова Тодорова

Благой Йорданов Димков

020400088

Председател

ПП

Благой Йорданов Димков

Цветелина Богомилова Заркова

020400088

Член

ПП

Цветелина Богомилова Заркова

Христина Янчева Стоева

020400089

Секретар

ПП

Христина Янчева Стоева

Калин Богомилов Кирилов

020400089

Член

ПП

Калин Богомилов Кирилов

Петър Михайлов Стайков

020400090

Зам.

председател

ПП

Петър Михайлов Стайков

Теодора Стефанова Кодева

020400090

Член

ПП

Теодора Стефанова Кодева

Наско Русков Ралев

020400091

Секретар

ПП

Пенка Янкова Караиванова

Станка Стефанова Димитрова

020400091

Член

ПП

Станка Стефанова Димитрова

Радостинка Стоянова Стоянова

020400092

Секретар

ПП

Пенка Иванова Савова

Калоян Костадинов Тодоров

020400092

Член

ПП

Калоян Костадинов Тодоров

Иванка Алексиева Чолакова

020400093

Член

ПП

Стоянка Йорданова Стоянова

Цветана Недялкова Тодорова

020400094

Член

ПП

Цветана Недялкова Тодорова

Мара Иванова Ралева

020400095

Зам.

председател

ПП

Владимира Радева Влахова

Димитър Николов Кирязов

020400095

Член

ПП

Еленка Георгиева Маркова

Тодора Иванова Бурева

020400096

Зам.

председател

ПП

Тодора Иванова Бурева

Диана Пейчева Демерджиева

020400096

Член

ПП

Веселин Костадинов Георгиев

Галина Иванова Иванова

020400097

Секретар

ПП

Галина Иванова Иванова

Добромир Стефанов Ангелов

020400097

Член

ПП

Добромир Стефанов Ангелов

Маргарита Тодорова Върбанова

020400098

Зам.

председател

ПП

Зина Сашева Пейчева

Даниела Димитрова Георгиева

020400098

Член

ПП

Росица Димитрова Станева

Георги Стоянов Кацаров

020400099

Член

ПП

Тонка Иванова Русенова

Жасмин Калчев Калчев

020400099

Член

ПП

Янка Маринова Георгиева

Радослав Видев Арабаджиев

020400101

Член

ПП

Тошка Димитрова Станчева

Галина Колева Клатева

020400102

Член

ПП

Надя Тонева Стоилова

Марийка Диянова Пехливанова

020400103

Зам.

председател

ПП

Галина Иванова Желязкова

Петранка Тодорова Вълкова

020400103

Член

ПП

Таня Димова Панайотова

Михаил  Георгиев Киров

020400104

Секретар

ПП

Георги Добрев Савов

Николай Любомиров Илиев

020400105

Председател

ПП

Галина Красимирова Черкезова

Ангел Христов Стоев

020400106

Председател

ПП

Елис Нуржан Чолак

Благой Йорданов Динков

020400106

Член

ПП

Илиян Валентинов Станчев

Кина Вълчева Сталева

020400107

Зам.

председател

ПП

Марияна Добрева Пейчева

Станка Ангелова Ставрева

020400107

Член

ПП

Екатерина Стайкова Стайкова

Светла Георгиева Кръстева-Сярова

020400108

Секретар

ПП

Светла Георгиева Кръстева-Сярова

Елза Вълкова Василева

020400108

Член

ПП

Кера Щерионова Стоева

Гинка Ангелова Апостолова

020400109

Член

ПП

Гошо Тонев Гюлев

Весела Пенчева Стефанова

020400111

Зам.

председател

ПП

Весела Пенчева Стефанова

Иванка Господинова Иванова

020400112

Член

ПП

Иванка Господинова Иванова

Мартин Петров Петров

020400115

секретар

ПП

Мартин Петров Петров

Силвия Петрова Петрова

020400116

Секретар

ПП

Силвия Петрова Петрова

Диян Стефанов Василев

020400116

Член

ПП

Диян Стефанов Василев

Милена Георгиева Стоянова

020400117

Член

ПП

Милена Георгиева Стоянова

Петя Петкова Лазарова

020400117

Член

ПП

Петя Петкова Лазарова

Вичо Стаев Желев

020400119

Член

ПП

Вичо Стаев Желев

Дарина Желязкова Желязкова

020400120

Член

ПП

Дарина Желязкова Желязкова

Мария Димитрова Царева

020400122

Член

ПП

Тонка Янева Гюлева

Михаил  Атанасов Михайлов

020400127

Зам.

председател

ПП

Михаил  Атанасов Михайлов

Васко Димитров Делижанов

020400135

Член

ПП

Васко Димитров Делижанов

Тодорка Йорданова Николова

020400138

Член

ПП

Димка Манчева Стефова

Йорданка Димитрова Николова

020400139

Член

ПП

Златка Георгиева Калинкова

Красимир Димитров Николов

020400140

Член

ПП

Гергана Петрова Атанасова

Екатерина Димитрова Димитрова

020400141

Член

ПП

Светослава Атанасова Атанасова

Надя Тонева Стоилова

020400142

Зам.

председател

ПП

Михал  Георгиев Киров

Милен Георгиев Милешков

020400142

Член

ПП

Диляна Стефчева Михайлова

Нелиана Иванова Колева

020400143

Член

ПП

Златка Стоянова Петрова

Ташка Жекова Ружева

020400144

Председател

ПП

Ташка Жекова Ружева

Борис Георгиев Иванов

020400145

секретар

ПП

Надя Янакиева Янкова

Петьо Петев Теменлиев

020400145

Член

ПП

Елица Христова Колева

Ивайла Петкова Петкова

020400146

Зам.

председател

ПП

Надя Наскова Люцканова

Валя Вескова Миронова

020400146

Член

ПП

Светослав Иванов Тропотанов

Георги Кирилов Тодоров

020400147

Зам.

председател

ПП

Златка Атанасова Георгиева

Петя Георгиева Джувтова

020400151

Зам.

председател

ПП

Владимир Йорданов Джувтов

Владимир Йорданов Джувтов

020400152

Секретар

ПП

Станислава Костадинова Мавродиева

Слав Стоянов Господинов

020400154

секретар

ПП

Янка Тодорова Минчева

Боряна  Славова Георгиева

020400155

Зам.

председател

ПП

Слав Стоянов Господинов

Марийка Георгиева Мандаджиева

020400159

Секретар

ПП

Ирена Росенова Василева

Павел Стефанов Добрев

020400161

Член

ПП

Петя Георгиева Джувтова

Соня Иванова Иванова

020400162

Председател

ПП

Соня Иванова Иванова

Желка Димова Иванова

020400163

Член

ПП

Мариана Славова Николова

Тодорка Илиева Илиева

020400164

Зам.

председател

ПП

Тодорка Илиева Илиева

Донка Тодорова Атанасова

020400164

Член

ПП

Донка Тодорова Атанасова

Дяна Иванова Илиева

020400165

Председател

ПП

Елина Бориславова Тодорова

Деси Гюрова Кралева

020400165

Член

ПП

Деси Гюрова Кралева

Костадина Иванова Желязкова

020400166

Зам.

председател

ПП

Костадина Иванова Желязкова

Мария Иванова Димитрова

020400166

Член

ПП

Стоянка Василева Димитрова

Росен Ганчев Кунев

020400167

Член

ПП

Росен Ганчев Кунев

Здравка Георгиева Петрова

020400167

Член

ПП

Здравка Георгиева Петрова

Янка Станчева Райкова

020400168

Секретар

ПП

Янка Станчева Райкова

Апостол Иванов Апостолов

020400168

Член

ПП

Десислав Йорданов Василев

Даниела Николова Раднева

020400170

Секретар

ПП

Веселина Петрова Янева

Иванка Стефанова Сотирова

020400170

Член

ПП

Сава Иванов Добрев

Венета Павлова Пехливанова

020400171

Член

ПП

Стефанка Пенкова Добрева

Иванка Гюрова Пехливанова

020400172

Член

ПП

Боряна  Славова Георгиева

Ивайло Валентинов Сталев

020400176

Член

ПП

Златка Василева Петкова

Радостина Тодорова Костова

020400178

Член

ПП

Лиляна Ангелова Петкова

Йорданка Христова Антонич

020400181

Председател

ПП

Исмаил Мустафа Хасан

Никола Господинов Господинов

020400183

Зам.

председател

ПП

Владимир Константинов Фиалковски

Маринка Стойчева Христова

020400186

Член

ПП

Росен Димитров Василев

Софка Колева Христакиева

020400191

Член

ПП

Таня Станкова Люцканова

Павел Красимиров Киров

020400193

Член

ПП

Василка Иванова Манолова

Таня Петрова Бошнакова

020400195

Зам.

председател

ПП

Димана Пламенова Люцканова

Росица Атанасова Русева

020400205

Председател

ПП

Мария Христова Димитрова

Веселин Колев Христов

020400206

Секретар

ПП

Минка Иванова Банкина

Ганка Андреева Дойчева

020400206

Член

ПП

Станка Атанасова Камбурова

Антонио Даниелов Стамболиев

020400207

Член

ПП

Величка Атанасова Пендева

Таня Жекова Кирязова

020400208

Член

ПП

Костадин Янев Пендев

Стефка Тонева Чорева

020400212

Секретар

ПП

Стефка Тонева Чорева

Лиляна Ангелова Чернин

020400213

Зам.

председател

ПП

Трифон Дачев Трифонов

Петър Георгиев Хергеледжиев

020400214

Член

ПП

Таньо  Иванов Чорев

Стоян Желев Чанев

020400215

Зам.

председател

ПП

Добринка Стоянова Фучеджиева

Светлана Божидарова Шопова

020400216

Председател

ПП

Георги Димитров Фучеджиев

Румяна Симеонова Диянова

020400216

Член

ПП

Александър Анатолиев Драгиев

Елица Димитрова Христова

020400217

секретар

ПП

Елица Димитрова Христова

Нина Недялкова Динева

020400219

Член

ПП

Невена Николаева Стоянова

Койна Ангелова Игрева

020400219

Член

ПП

Станка Николаева Фотева

Росица Димитрова Боюклиева

020400220

Секретар

ПП

Росица Димитрова Боюклиева

Живка Трайкова Господинова

020400221

Член

ПП

Росица Петкова Георгиева

Андон Иванов Тенев

020400222

секретар

ПП

Андон Иванов Тенев

Георги Атанасов Павлов

020400223

Председател

ПП

Георги Атанасов Павлов

Стоян Николов Николов

020400223

Член

ПП

Стоян Николов Николов

Ангел Костадинов Сотиров

020400224

Секретар

ПП

Малина Нанкова Пенчева

Динко Вътев Йотов

020400225

Зам.

председател

ПП

Веселин Костов Живков

Марийка Манолова Нашкова

020400227

Член

ПП

Живка Атанасова Стоянова

Павел Ангелов Алтъпармаков

020400229

Член

ПП

Павел Ангелов Алтъпармаков

Радослава Симеонова Паунова

020400229

Член

ПП

Пламена Стефанова Бряновска

Живко Иванов Кръстев

020400230

Член

ПП

Джена Атанасова Георгиева

Йорданка Димитрова Балъкчиева

020400231

Секретар

ПП

Роза Рашкова Рашкова

Йорданка Тончева Танева

020400231

Член

ПП

Анатоли Георгиев Георгиев

Дияна Недялкова Стоянова

020400232

Зам.

председател

ПП

Добринка Димова Стоянова

Иванка Тончева Иванова

020400232

Член

ПП

Кина Георгиева Георгиева

Иванка Димитрова Русева

020400234

Секретар

ПП

Велка Демирева Тодорова

Даниела Добрева Пенева

020400234

Член

ПП

Явор Михайлов Пилидов

Станка Петрова Стоянова

020400234

Член

ПП

Тодор Димитров Тодоров

Юлия Василева Бараковска

020400235

Член

ПП

Веселина Цветелинова Калчева

Нина Иванова Славова

020400236

Зам.

председател

ПП

Нина Иванова Славова

Тодорка Петрова Костова

020400236

Член

ПП

Султанка Стоянова Петрова

Красимира Тоткова Якимова

020400237

Зам.

председател

ПП

Красимира Тоткова Якимова

Чавдар Русков Чанев

020400237

Член

ПП

Анелия Ангелова Пилидова

Албена Маврова Маврова

020400238

Член

ПП

Красимира Тодорова Боева

Велика Русева Арабаджиева

020400239

Член

ПП

Велика Русева Арабаджиева

Иванка Янева Паскалева

020400242

Зам.

председател

ПП

Иванка Янева Паскалева

Стефан Пенев Пехливанов

020400242

Член

ПП

Джъстийн Божанова Божанова

Антоанета Янчева Николова

020400243

Член

ПП

Антоанета Янчева Николова

Златка Дойчева Великова

020400244

секретар

ПП

Николина Костандинова Димова

Даниела Тодорова Великова

020400244

Член

ПП

Камелия Василева Чаракчиева

Тошко Апостолов Апостолов

020400244

Член

ПП

Димитър Георгиев Георгиев

Петър Великов Великов

020400245

Зам.

председател

ПП

Тоня Стайкова Стойкова- Ньотева

Недялка Иванова Стойчева

020400245

Член

ПП

Недялка Иванова Стойчева

Величка Жекова Георгиева

020400246

Член

ПП

Татяна Желязкова Желязкова

Красимира Стоянова Попова

020400246

Член

ПП

Димка Колева Попниколова

Йорданка Иванова Ялъмова

020400247

Член

ПП

Йорданка Иванова Ялъмова

Кольо Петров Русев

020400248

Член

ПП

Кольо Петров Русев

Петя Василева Недкова-Арабаджиева

020400249

Председател

ПП

Николай Георгиев Попниколов

Иван Пенчев Тодоров

020400249

Член

ПП

Иванка Радкова Цекова

Славка Костова Стоянова

020400250

Член

ПП

Славка Костова Стоянова

Красимира Светозарова Стоянова

020400251

Член

ПП

Красимира Светозарова Стоянова

Васил Ангелов Робев

020400253

Член

ПП

Пламена Рачева Велединова

Пейчо Йорданов Цветков

020400253

Член

ПП

Слави Момчилов Станчев

Надежда Иванова Петрова

020400254

Член

ПП

Господин Георгиев Господинов

Стоян Димитров Янакиев

020400255

Председател

ПП

Даниела Димитрова Иванова

Христин Цветанов Павлов

020400256

Председател

ПП

Христин Цветанов Павлов

Данчо Димитров Грозев

020400257

Член

ПП

Станка Пеева Николова

Мария Атанасова Илиева

020400258

Член

ПП

Мария Атанасова Илиева

Донка Тодорова Дянкова

020400261

Член

ПП

Донка Тодорова Дянкова

Елена Вълкова Колева

020400266

Председател

ПП

Елена Георгиева Тенева

Галина Петрова Пуцелова

020400266

Член

ПП

Радостина Минчева Маринова

Николай Борисов Тодоров

020400267

Зам.

председател

ПП

Полина Теодорова Корестилова

Данаил Тодоров Тодоров

020400267

Член

ПП

Жасмина Савкова Ялъмова

Нилка Минчева Георгиева

020400268

Председател

ПП

Нина Иванова Власева

Тонка Полихронова Тодорова

020400268

Член

ПП

Росица Светлинева Видева

Борис Николов Тодоров

020400269

Член

ПП

Красимира Савкова Ялъмова

Станка Петрова Симеонова

020400270

Председател

ПП

Мария Христова Цонева

Станимир Радостинов Станков

020400270

Член

ПП

Костадин Христов Костадинов

Васила Пейчева Кофинова

020400271

Зам.

председател

ПП

Васила Пейчева Кофинова

Теменуга Петрова Митева

020400271

Член

ПП

Валентин Ганчев Чомаков

Николина Златева Иванова

020400272

Член

ПП

Добринка Тодорова Стамболиева

Ивайло Георгиев Георгиев

020400273

Секретар

ПП

Недка Димова Няглова

Иван Станиславов Иванов

020400274

Зам.

председател

ПП

Иван Станиславов Иванов

Таня Димитрова Димитрова

020400274

Член

ПП

Таня Димитрова Димитрова

Валери Валериев Лазаров

020400275

Зам.

председател

ПП

Валери Валериев Лазаров

Васил Христов Гангев

020400275

Член

ПП

Гергана Кирилова Стоилова

Невена Николаева Стоянова

020400276

Секретар

ПП

Георги Славчев Славов

Стела Тошкова Славчева

020400276

Член

ПП

Станимира Тодорова Добрева

Дамян Колев Колев

020400277

Секретар

ПП

Дамян Колев Колев

Гергана Иванова Кичева

020400277

Член

ПП

Антоанета Георгиева Колева

Маргарита Манолова Стоянова

020400278

Зам.

председател

ПП

Николина Асенова Синапова

Калинка Георгиева Клюнкова

020400278

Член

ПП

Калинка Георгиева Клюнкова

Николай Димитров Далакманов

020400279

Зам.

председател

ПП

Николай Димитров Далакманов

Кера Христова Димова

020400279

Член

ПП

Никола Стоянов Маринов

Виолета Павлова Павлова

020400280

Председател

ПП

Виолета Павлова Павлова

Пламена Христова Бяндова

020400280

Член

ПП

Марио Динков Хулка

Пенка Иванова Мавродиева

020400281

Секретар

ПП

Ваня Атанасова Иванова

Петър Тодоров Тодоров

020400281

Член

ПП

Иванка Георгиева Ставрева

Петър Колев Русев

020400281

Член

ПП

Петър Колев Русев

Христина Димитрова Кичева

020400282

Член

ПП

Мима Кирилова Великова

Димитър Илчев Бъчваров

020400282

Член

ПП

Дона Николова Спасова

Христо Петков Петков

020400283

Зам.

председател

ПП

Христо Петков Петков

Ирина Янчева Купенова

020400283

Член

ПП

Ирина Янчева Купенова

Фани Иванова Попова

020400284

Член

ПП

Фани Иванова Попова

Надежда Атанасова Хилчева

020400285

Секретар

ПП

Надежда Атанасова Хилчева

Петя Христова Пристова

020400285

Член

ПП

Петя Христова Христова

Бойка Темелакиева Спасова

020400286

Член

ПП

Бойка Темелакиева Спасова

Дочка Танева Димова

020400286

Член

ПП

Димитринка Янкова Иванова

Донка Василева Косева

020400287

Председател

ПП

Янка Павлова Кирова

Кортеза Александрова Алтъпармакова

020400287

Член

ПП

Мина Николова Маринова-Гръцманова

Снежана Милчева Христова

020400288

Член

ПП

Снежана Милчева Христова

Лидия Петева Стойкова

020400289

Зам.

председател

ПП

Лидия Петева Стойкова

Анелия Петрова Кабакова

020400289

Член

ПП

Светослав Илиянов Спасов

Събка Христова Гугова

020400290

Член

ПП

Яна Лалкова Косева

Стоянка Павлова Драгиева

020400291

Секретар

ПП

Стоянка Павлова Драгиева

Димитрина Ангелова Христова

020400291

Член

ПП

Димитрина Пеева Стоянова

Николинка Стефанова Тотева

020400292

Зам.

председател

ПП

Магдалена Тодорова Чолакова

Магдалена Тодорова Чолакова

020400292

Член

ПП

Николинка Стефанова Тотева

Радка Николова Попова

020400293

Секретар

ПП

Радка Николова Попова

Николай Иванов Христов

020400293

Член

ПП

Валентина Георгиева Георгиева

Вяра Василева Събева

020400294

Член

ПП

Вяра Василева Събева

Йовка Константинова Желева

020400294

Член

ПП

Йовка Константинова Желева

Димитринка Николова Христова

020400295

Секретар

ПП

Димитринка Николова Христова

Каля Тодорова Михалева

020400295

Член

ПП

Каля Тодорова Михалева

Константин Христов Дяков

020400296

Секретар

ПП

Константин Христов Дяков

Стела Димитрова Димова

020400296

Член

ПП

Стела Димитрова Димова

Руска Тодорова Стоянова

020400297

Секретар

ПП

София Миткова Недялкова

Димитринка Тодорова Дякова

020400297

Член

ПП

Димитринка Тодорова Дякова

Анатоли  Петров  Петров

020400298

Член

ПП

Анатоли  Петров  Петров

Йорданка  Стоянова Танева

020400299

Зам.

председател

ПП

Силвия Венциславова Георгиева

Дафина Велкова Велева

020400299

Член

ПП

Дафина Велкова Велева

Тонка Михайлова Йорданова

020400300

Член

ПП

Тонка Михайлова Йорданова

Нели Кузборгова Кискинова

020400300

Член

ПП

Йорданка  Стоянова Танева

Диана Стефанова Алексиева

020400301

Секретар

ПП

Диана Стефанова Алексиева

Тодор Иванов Узунов

020400301

Член

ПП

Марина Димова Кенова

Пепа Кръстева Петрова

020400302

Член

ПП

Кремена Величкова Кръстева

Николина Николова Илиева

020400303

Член

ПП

Михаела Иванова Митева - Атанасова

Виктория Пламенова Андонова

020400304

Председател

ПП

Виктория Пламенова Андонова

Здравка  Христова Христова

020400304

Член

ПП

Здравка  Христова Христова

Станимир Добромиров Чолаков

020400305

Председател

ПП

Атанас Николов Николов

Анастасия Георгиева Маринова

020400305

Член

ПП

Йоана Димитрова Куюмджиева

Маргарита Ташкова Долапчиева

020400306

Секретар

ПП

Тодора Стойкова Иванова

Марияна Ангелова Стоянова

020400307

Член

ПП

Иван Петров Стоянов

Златина Василева Стойкова

020400308

Зам.

председател

ПП

Руска Тодорова Стоянова

Радостин Йорданов Йорданов

020400308

Член

ПП

Елена Стоянова Миланова

Георги Йовчев Начев

020400309

Член

ПП

Теодора Атанасова  Костова

Митьо Станчев Митев

020400310

Член

ПП

Митьо Станчев Митев

Петранка Славова Петрова

020400311

Член

ПП

Нина Стоянова Сариева

Бонка Кирилова Желева

020400312

Член

ПП

Виолета Неделчева Жекова

Зина Атанасова Петрова

020400313

Член

ПП

Петя Панайотова Дайлянова

Даниела Йорданова Мирчева

020400318

Секретар

ПП

Златина Дренчева Юренска

Дебора Атанасова Тодорова

020400318

Член

ПП

Златина Василева Стойкова

Станчо Георгиев Недялков

020400319

Член

ПП

Валентин Стойков Стойков

Здравка Костова Дюлгерова

020400320

Зам.

председател

ПП

Тоня Марчева Георгиева

Стиляна Чавдарова Русева

020400326

Член

ПП

Надежда Георгиева Видева

Мариана Костадинова Авджиева

020400327

Зам.

председател

ПП

Димка Динкова Великова

Гергана Христова Колева

020400328

Член

ПП

Гергана Христова Колева

Костадин Александров Янев

020400329

Зам.

председател

ПП

Костадин Александров Янев

Николета Костадинова Арабаджиева

020400333

Член

ПП

Галина Петрова Димитрова - Бигъл

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 19.09.2022 в 18:45 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения