Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 91-НС
Бургас, 16.09.2022

ОТНОСНО: назначаване състава на избирателна секция в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г

В РИК Бургас е постъпило предложение с  вх.№ 135/ 15.09.2022г. за назначаване на членовете на СИК № 02-44-00-340  находяща се в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас.

 

Към предложението са приложени изискуемите от Изборния кодекс документи:

-протокол от 13.09.2022 г. за проведената консултация с представителите на партиите и коалициите от партии, подписан от участниците в консултацията, с приложено разпределение и приложение № 1 към него за разпределение на квотите на СИК в община Бургас;

-писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

-пълномощни от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии, за упълномощаване на лицата, участвали в консултациите;

-копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в Изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.;

-копие от съобщенията за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите.

Районна избирателна комисия Бургас съобрази, че на проведените по реда на чл.91 от ИК консултации се е постигнало съгласие за назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в община Бургас.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 91, ал.12 от ИК,  Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

  1. Назначава състава на секционна избирателна комисия № 02-44-00-340, находяща се в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас, по предложението на кмета на общината.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 16.09.2022 в 19:31 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения