Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
Бургас, 16.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 138/15.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Ангелина Ганчева Едрева

02-04-00-012

Председател

ГЕРБ-СДС

Ангелина Ганчева Едрева

Николай Ангелов Фотев

02-04-00-069

Член

ГЕРБ-СДС

Николай Ангелов Фотев

Никола Димов Писаров

02-04-00-085

Член

ГЕРБ-СДС

Стоянка Добрева Илиева

Райна Иванова Желева

02-04-00-088

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Мария Георгиева Петрова

Ивайло Костадинов Стаматов

02-04-00-090

Член

ГЕРБ-СДС

Искра Христова Христова

Мария Николова Стаматова

02-04-00-095

Член

ГЕРБ-СДС

Росица Раданова Гъчева

Мария Пеева Мавродиева

02-04-00-097

Член

ГЕРБ-СДС

Славена  Георгиева Гъчева

Йорданка Иванова Кирова

02-04-00-098

Член

ГЕРБ-СДС

Дияна Благоева Димкова

Атанас Георгиев Каражеков

02-04-00-101

Член

ГЕРБ-СДС

Янка Стоянова Ламбова

Яница Веселинова Миланова

02-04-00-102

Председател

ГЕРБ-СДС

Тодор Иванов Петров

Иван Ангелов Ангелов

02-04-00-103

Член

ГЕРБ-СДС

Пламен Петров Георгиев

Ирена Михайлова Михайлова

02-04-00-104

Председател

ГЕРБ-СДС

Кирилка Петкова Димитрова

Росица Георгиева Каражекова   

02-04-00-106

Член

ГЕРБ-СДС

Стоян Стоянов Петков

Силвия Бянова Иванова

02-04-00-111

Член

ГЕРБ-СДС

Николай Жеков Иванов

Дора Георгиева Николова

02-04-00-112

Член

ГЕРБ-СДС

Донка Манева Тодорова

Денка Димитрова Симеонова

02-04-00-118

Член

ГЕРБ-СДС

Лидия Милева Нейкова

Пенчо Тошков Ненов

02-04-00-127

Секретар

ГЕРБ-СДС

Димитрина Димитрова Димитрова

Димитрина Димитрова Димитрова

02-04-00-128

Член

ГЕРБ-СДС

Светла Кирилова Николова

Руска Петрова Куршумова

02-04-00-128

Член

ГЕРБ-СДС

Минка Георгиева Свирецова

Пепа Христова Грозева

02-04-00-140

Председател

ГЕРБ-СДС

Тонка Тодорова Драганова

Георги Михалев Михалев

02-04-00-140

Член

ГЕРБ-СДС

Красимира Антонова Дамаскова

Тонка Тодорова Драганова

02-04-00-141

Член

ГЕРБ-СДС

Пепа Христова Грозева

Силвия Димитрова Кънева

02-04-00-143

Председател

ГЕРБ-СДС

Димитър  Стефанов Станчев

Мария Георгиева Петрова

02-04-00-145

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Иванка Димитрова Стоянова

Стоянка Иванова Спасова

02-04-00-147

Член

ГЕРБ-СДС

Димо Петров Димов

Мара Станкова Буналова

02-04-00-147

Член

ГЕРБ-СДС

Яница Веселинова Миланова

Надежда Иванова Господинова

02-04-00-148

Член

ГЕРБ-СДС

Недялка Христова Янкова

Ганка Гавраилова Димова

02-04-00-157

Председател

ГЕРБ-СДС

Ганка Гавраилова Динева

Веселина Павлинова Ковачева

02-04-00-269

Член

ГЕРБ-СДС

Михаил Полихронов Михалев

Ангелина Иванова Жекова

02-04-00-270

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Петя Игнатова Есева

Руско Джендов Джендов

02-04-00-272

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Десислава Веселинова Събева

Димитър Тодоров Кехайов

02-04-00-273

Член

ГЕРБ-СДС

Райна Стоянова Чалкънтиева

Денис Николаева Кирязова

02-04-00-273

Член

ГЕРБ-СДС

Валентин Русинов Русинов

Иванка Динева Станкова

02-04-00-274

Председател

ГЕРБ-СДС

Снежанка Димитрова Чанева

Михаела Евгениева Чобанова

02-04-00-275

Член

ГЕРБ-СДС

Керка Иванова Русинова

Ани Петкова Петкова

02-04-00-276

Член

ГЕРБ-СДС

Виктория Желязкова Димова

Константина Проданова Далке

02-04-00-278

Секретар

ГЕРБ-СДС

Марина Георгиева Янкова

Ганка Андонова Георгиева

02-04-00-278

Член

ГЕРБ-СДС

Иванка Иванова Иванова

Атанас Кирилов Иванов

02-04-00-279

Член

ГЕРБ-СДС

Светлана Седоровна Иванова

Атанас Здравков Генов

02-04-00-280

Член

ГЕРБ-СДС

Надежда Стойчева Стоева

Надежда Христова Дросева

02-04-00-283

Член

ГЕРБ-СДС

Дилян Христов Дишков

Руслан Йорданов Дросев

02-04-00-285

Член

ГЕРБ-СДС

Таня Димитрова Дишкова

Анджела Николаева Чакърова

02-04-00-285

Член

ГЕРБ-СДС

Пенка Русева Райкова

Галя Димитрова Коларова

02-04-00-287

Член

ГЕРБ-СДС

Албена Иванова Михова

Кирил Костов Костов

02-04-00-288

Член

ГЕРБ-СДС

Василка Костова Людиева

Пенка Русева Райкова

02-04-00-292

Председател

ГЕРБ-СДС

Руско Джендов Джендов

Живко Василев Вълев

02-04-00-294

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Яна Недялкова Дакова

Деница Асенова Петрова

02-04-00-294

Член

ГЕРБ-СДС

Юлияна Александрова Дечева

Весела Гавраилова Бачева

02-04-00-296

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Даниела Кирилова Маринова

Антон Иванов Тодоров

02-04-00-298

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Донка Русева Карауланова

Александър Ненков Петров

02-04-00-301

Член

ГЕРБ-СДС

Живка Златева Иванова

Ралчо Германов Тодоров

02-04-00-308

Член

ГЕРБ-СДС

Ваня Величкова Киселкова

Веселина Ангелова Деведжиева

02-04-00-334

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

Диана Пенева Къркелова-Сотирова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 16.09.2022 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения