Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 81-НС
Бургас, 14.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Несебър от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 128/14.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Несебър. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия на новоназначения член

Елисавета Паскова Павлова

021500023

Член

ГЕРБ-СДС

Мария Янчева Големанска

Анка Ефтимова Иванова

021500024

Председател

ГЕРБ-СДС

Елисавета Паскова Павлова

Грозданка Златинова Георгиева

021500029

Председател

ГЕРБ-СДС

Данаила Вълкова Вълкова

Георги Тодоров Георгиев

021500029

Член

ГЕРБ-СДС

Тодор Георгиев Тодоров

Георги Николов    Петров

021500028

Член

ГЕРБ-СДС

Димитър Колев Иванов

Димитринка Иванова Чолакова

021500018

Член

ГЕРБ-СДС

Деляна Недкова Колева

 

Бонка Иванова Димитрова

021500020

Член

ГЕРБ-СДС

Милка  Маринова Найденова

Веселка Стаматова Ефтомова

021500024

Член

ГЕРБ-СДС

Антония Димитрова Янакиева

Цветелина Кирилова Тодорова

021500034

Член

ГЕРБ-СДС

Елена Господинова   Петрова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Несебър съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Несебър, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 14.09.2022 в 18:03 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения