Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
Бургас, 12.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 115/12.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Ангелина Ганчева Едрева

02-04-00-012

член

ГЕРБ-СДС

Димка Тодорова Димова

Добрина Стоянова Бинчева

02-04-00-012

Председател

ДПС

Ангелина Ганчева Едрева

Йовка Стоянова Младенова

02-04-00-054

Член

ГЕРБ-СДС

Соня Колева Колева-Иванова

Николай Жеков Иванов

02-04-00-121

Член

ГЕРБ-СДС

Катина Байчева Байчева

Катина Байчева Байчева

02-04-00-177

Член

ГЕРБ-СДС

Димитринка Ангелова Бъчварова

Диана Димитрова Иванова

02-04-00-031

Член

ГЕРБ-СДС

Сузана Николова Захова

Сийка Здравкова Панайотова

02-04-00-046

Член

ГЕРБ-СДС

Юлия Стоянова Трифонова

Георги Миролюбов Тодоров

02-04-00-037

Член

ГЕРБ-СДС

Димитър Стефанов Станчев

Румен Марев Йорданов

02-04-00-160

Член

ГЕРБ-СДС

Даринка Ефтимова Димитрова

Николина Мирославова Караколева

02-04-00-004

Член

ГЕРБ-СДС

Ивана Миткова Фиалковска

Васил Стоянов Палазов

02-04-00-043

Председател

ГЕРБ-СДС

Мирела Иванова Ковачева

Стойчо Йорданов Тодоров

02-04-00-123

Член

ГЕРБ-СДС

Янка Стоянова Пейчева

Славина Стефанова Тошева

02-04-00-154

Член

ГЕРБ-СДС

Славина Стефанова Тошева - Тодорова

Янка Славова Киркова

02-04-00-069

Член

ГЕРБ-СДС

Николай Ангелов Фотев

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 12.09.2022 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения