Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 73-НС
Бургас, 09.09.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия, числеността на членовете им и разпределението им между партиите и коалициите, на територията на община Карнобат за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В РИК Бургас е постъпило писмо с вх.№ 110/09.09.2022 год. с което избирателната комисия е уведомена, че към 09.09.2022 год. в община Карнобат са постъпили 19 броя заявления от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват по постоянен или настоящ адрес, с подвижна изирателна кутия. В писмото е посочено, че при провеждане на избори през последните 3 години, броят на избирателите гласували с ПСИК не е надхвърлил 30 човека. Предвид този факт кметът на община Карнобат предлага на територията на общината да бъдат образувана 1 /една/ ПСИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 ИК, Решение № 1399-НС от  08.09.2022 г. , Районна избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И:

 

 1. Определя 1 /една/ секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за община Карнобат.

           2.Определя  числеността на членовете на подвижната секционна комисия, както следва:

 Подвижна секционна комисия по чл.90 от ИК - 5 члена в т.ч. председател, зам. председател и секретар.

 1. Утвърждава разпределение на местата на членовете на ПСИК, при следното съотношение между партиите и коалициите:

А. Общ брой на места за всички членове на  подвижна секционна комисия по чл. 90 от ИК на територията на съответната община в изборен район 02-Бургаски:

 

 

 

                    

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

 

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

1 чл.

1 чл.

1 чл.

 

1 чл.

1 чл.

 

 

 

Б. Места в ръководствата на ПСИК:

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

1 бр.

1 бр.

1бр.

 

 

 

 

 1. Кметът на община Карнобат следва в законоустановените срокове да насрочви консултации за състава на ПСИК, да образува секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, да утвърди номерата им и обхвата им.

 Едновременно с документите на хартиен носител от проведените консултации при кмета на общината за разпределяне квотите на партиите в секционните комисия, в РИК - Бургас се представят в електронен вид:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите – предложението на кмета на община Карнобат за състави на ПСИК, съдържащи необходимата информация за предложените членове на ПСИК в т.ч. длъжност в комисията и партията/коалицията, която ги предлага;

б) извън случаите по б. а - предложенията за съставите на ПСИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата информация за предложените членове на ПСИК.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 09.09.2022 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения