Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 71-НС
Бургас, 09.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Карнобат от квотата на Коалиция “ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх. № 106/09.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“  за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия на новоназначения член

Дойка Василева Георгиева

020900001

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Недялка Мартинова Мартинова

Ана Ангелова Брадушева

020900002

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Мариана Димитрова Гроздева

Нели Бойчева   Велева

020900005

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Ирена Георгиева Стоянова

Ирина Костова Начева

020900006

председател

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Георги Стоянов  Георгиев

Недялка Мартинова Мартинова

020900006

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Велина Маринова  Колева

Велизара Мартинова Андреева

020900009

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Славка Атанасова Стоянова

 

 

 

Боян Марианов Георгиев

020900010

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Димитър Иванов      Видев

Димитър Иванов Видев

020900011

зам.предс.

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Ирина Костова       Начева

София Атанасова Атанасова

020900012

зам.предс.

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Павлина Вергилова Георгиева

Дойка Василева Георгиева

020900001

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Недялка Мартинова Мартинова

Янка Радева   Иванова

020900012

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Валентина Стоянова Желева

Георги Стоянов Георгиев

020900015

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Драгомир  Георгиев Йорданов

Тодорка Русева Стефанова

020900016

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Галина Димова     Вълчева

Ганка Кръстева   Боева

020900017

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Тодорка Русева Стефанова

Атанаска Петкова Димова

020900018

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Валентина Николова Стоянова

Събка Танева Николова

020900018

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Зорница Здравкова Иванова

Анелия Златкова Великова

020900019

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Генчо Чанев              Генов

Пламен Добрев Добрев

020900022

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Янка Радева          Иванова

Зорница Здравкова Иванова

020900023

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Магдалена Георгиева Статева

Иванка Петкова Тодорова

020900024

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Атанаска  Петкова Димова

Таня Миткова Нейкова

020900025

зам.предс.

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Иванка Петкова   Тодорова

Деяна Тонева Иванова

020900025

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Янчо Паскалев            Янев

Желка Рачева Георгиева

020900026

член

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Даниела Тодорова  Генова

 

Стоянка Господинова Стоянова

020900027

секретар

Коалиция ГЕРБ-СДС"

Бистра Николаева Тодорова

Женя Георгиева Тодорова

020900028

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Теодора Вълкова Атанасова

Тодорка Енчева Балева

020900029

зам.председ.

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Петко Гроздев Балталийски

Тоньо Желев    Иванов

020900033

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Нина Чавдарова      Цонева

Иван Георгиев Стайков

020900033

член

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Даниел Здравков    Иванов

Радостина Желева Маркова

020900034

член

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Стелияна Христова Панайотова

Даниела Анатолиева Денева

020900036

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Мария Пенкова  Тодорова

Велчо Светославов Стоянов

020900037

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Таня Иванова         Видева

Петя Георгиева Недева

020900038

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Евгения Иванова Минчева

Милчо Симеонов Янев

020900038

член

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Димитър Василев  Иванов

Донка Тодорова Драганова

020900040

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Деляна Миткова    Петрова

Добра Чанева Стаматова

020900040

член

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Пенка Костова      Райкова

Магдалена Георгиева Статева

020900044

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Стайка Андонова Йорданова

Теодора Вълкова Атанасова

020900045

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Диана Желева         Чанева

Пенка Неделчева Щерева

020900046

зам.председ.

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Бекир Халил        Мустафа

Живка Станчева Георгиева

020900048

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Неделина Вълкова  Русева

Филип Петров Петров

020900049

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Живка Янкова      Паскова

 

Славейка Георгиева Дърмонова

020900051

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Георги Тинков  Мартинов

Киро Георгиев Йорданов

020900053

зам.председ.

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Радостина Петрова Димитрова

Йорданка Стойчева Стоева

020900055

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Петко Киров           Иванов

Янчо Паскалев Янев

020900056

председател

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Стойка Бенчева      Бенчева

Антоанета Георгиева Ганчева

020900058

секретар

Коалиция    "ГЕРБ-СДС"

Красимира Христова Недева

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община  Карнобат съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Карнобат, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 09.09.2022 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения