Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 7-НС
Бургас, 17.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на общия брой членове на секционни избирателни комисии и ръководствата им в община Сунгурларе и разпределението им между партиите и коалициите

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 92 от ИК, във вр. с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК), Районна избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

 1. Определя общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) в община Сунгурларе за произвеждане на изборите изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. ( без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) в зависимост от броя избиратели, както следва:

- Общ брой на членове на СИК 230 бр., включително и ръководства на СИК в т.ч. председатели, зам. председатели и секретари общо 90 бр.

- 20 бр. СИК по 7 членове

- 10 бр. СИК по 9 членове  

2.Утвърждава разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК съгласно Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК), при следното съотношение между партиите и коалициите:

 

А. Места за всички членове на СИК (без ПСИК)

 

Община

Сунгурларе

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

 

230

41

38

31

30

30

30

30

 

След първоначалното разпределение, бе получен остатък от двама членове на СИК. РИК-Бургас извърши допълнително преразпределение, както следва: предвид най-големия остатък, по едно допълнително място в СИК се определя за Коалиция „Продължаваме промяната“ и ПП „ДПС“.

Б. Места в ръководствата на СИК (без ПСИК)

Община

Сунгурларе

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

 

90

26

23

13

10

7

6

5

 

След първоначалното разпределение, бе получен остатък от трима членове в ръководство на СИК. РИК-Бургас, като съобрази, че най-голям остатък имат Коалиция „Продължаваме промяната“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“ и ПП „Възраждане“, извърши допълнително преразпределение, както следва: по едно допълнително място в ръководството на СИК се определя за всяка от трите политически формации.

 1. С документите на хартиен носител от проведените консултации при кмета на съответната община за разпределяне квотите на партиите в секционните комисии, в РИК-Бургас да се представят в електронен вид, както следва:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложенията на кметовете на съответните общини за състави на СИК, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК, в т.ч. длъжност в комисията и партията/коалицията, която ги предлага, съгласно единен образец на таблица.

б) извън случаите по б. „а“ - предложенията за състави на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в …….. ч на заседание на РИК, проведено на 17.08.2022 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                              
 Михаил Хаджиянев

 СЕКРЕТАР :

                     Емине Иляз

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 17.08.2022 в 13:17 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения