Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
Бургас, 07.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Малко Търново от квотата на ПП “ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх. № 102/07.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Малко Търново. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП ДПС.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия на новоназначения член

Станка Господинова Господинова

020400001

Член

ДПС

Димитрина Георгиева Николова

Пламен Анков Михайлов

020400002

Член

ДПС

Фанка Живкова Христова

Събка Ангелова Маринова - Филиповска

020400002

Член

ДПС

Станка Димитрова Стойкова

Пенка Дянкова Кирова

020400003

Зам. председател

ДПС

Емил Василев Николов

Бончо Петков Йорданов

020400003

Член

ДПС

Стефан Иванов Стефанов

Светла Йорданова Йорданова

020400004

Член

ДПС

Величка Стефанова Филчева

Стоян Златинов Сандев

020400013

Член

ДПС

Георги Янчев Василев 

Мехмед Хасан Мехмед

020400013

Член

ДПС

Станка Михаелова  Ончева  

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Малко Търново  съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Малко Търново, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 07.09.2022 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения