Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
Бургас, 07.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина, тираж на бюлетините и образците на протоколи на РИК и на секционните избирателни комисии (СИК) за Район 02 Бургаски за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С изх. № НС-15-109/05.09.2022г. на ЦИК в РИК -  Бургас е постъпило писмо, заведено във входящия дневник с вх. № 48 от 07.09.2022г., във връзка с предпечатната подготовка на образци на бюлетината, и писмо на ЦИК с изх. № НС -03-32/05.09.2022г., заведено във входящия дневник с вх. №47 от 07.09.2022г., за одобряване относно заявения от ЦИК тираж на бюлетините за избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022г.

След като се запозна с графичния файл на хартиената бюлетина, РИК - Бургас установи, че същата съответства на регистрираните политически партии и коалиции за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В изпълнение на процедура и изискванията към графичния дизайн на бюлетините, определени съгласно Решение № 1266-НС/15.08.2022г., на ЦИК и Решение №1350-НС/31.08.2022 г. на ЦИК, се положиха саморъчно подписите и трите имена на всички присъстващи членове на РИК.

Въз основа на писмо с изх. № 37-00-30/22.08.2022 г. на Областна администрация Бургас и отговор на ЦИК с изх. № НС-15-109/05.09.2022г., е предложен тираж на бюлетините за изборен район 02-Бургаски- 363 500 бр.  избора.

 Предвид горното и на основание на чл. 70, ал.4 във връзка с чл.72, ал.1, т.1,  Решение № 1266-НС/15.08.2022 г. на ЦИК и  писмо на ЦИК с изх. № НС-15-109/05.09.2022г.

РЕШИ:

 

 ОДОБРЯВА графичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Втори изборен район – Бургас,  за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

ОДОБРЯВА тираж – 363 500 бр. (триста шестдесет и три хиляди и петстотин броя) за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас, изчислен съгласно чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс.

ОДОБРЯВА образците на протоколи на РИК и на секционните избирателни комисии (СИК) във Втори изборен район – Бургас, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

Образецът на бюлетината, съдържаща имената и подписите на членовете на Районна избирателна комисия - Втори изборен район – Бургас, да се приложи към Протокол № 12 от 07.09.2022 г. от заседанието,  като неразделна част.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

         

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 07.09.2022 в 17:47 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения