Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Бургас, 01.09.2022

ОТНОСНО: Формиране на допълнителна секция в Община Бургас, определяне на брой членове и ръководствата им, и разпределението им между партиите и коалициите.

Със Заповед № 3014/01.09.2022г. на Кмета на Община Бургас, издадена на основание мл.8, ал.2 и 6 и чл. 9, ал. 6 и 8 от ИК, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА е Утвърдена номерацията и адреса на новообразувана избирателна секция в МБАЛ „Сърце и Мозък“ ЕАД, гр. Бургас.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 6 и чл. 9, ал. 8 от ИК, във вр. с Решение № 1233-НС от 11.08.2022 г. на ЦИК  в изборите за  народни представители на 2 октомври 2022 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК), Районна избирателна комисия– Бургас

 

РЕШИ:

 

1.Формира избирателна секция с № 02-44-00-340 с адрес гр. Бургас, ул. „Здраве“ № 1.

Във връзка с Решение №6 / 17.08.2022г. на РИК Бургас, членовете на така образуваната секция се определя на 7 члена,  при следното съотношение между партиите и коалициите:

 

 

СИК № 02-44-00-340

Бр. членове СИК

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

Коалиция “БСП за България“

ПП “ Има такъв народ

Коалиция „Демократична България – обединение“

ПП“ Възраждане“

 

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

Рапределя ръкодството на СИК, както следва:

СИК № 02-44-00-340

Коалиция “Продължаваме промяната“

Коалиция „ГЕРБ- СДС“

ПП „ДПС“

 

Председател

Зам. председател

Секретар

 

  1. На основание чл. 91 от ИК, Кмета на Община Бургас, следва да проведе допълнителни консултации, за попълване състава на новообразувания СИК.

Ведно с документите на хартиен носител от проведените консултации, в РИК-Бургас да се представят в електронен вид, както следва:

а) при постигнато съгласие в хода на консултациите - предложението на кмета за състава на СИК, съдържащо необходимата информация за предложените членове на СИК, в т.ч. длъжност в комисията и партията/коалицията, която ги предлага, съгласно единен образец на таблица.

б) извън случаите по б. „а“ - предложението за състава на СИК на партиите и коалициите, представени при консултациите, съдържащи необходимата информация за предложените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.09.2022 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения