Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 417-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400168.

След служебно извършена проверка, РИК - Бургас констатира, че в СИК 020400168, председател на комисията от квотата на ПП „Възраждане“ е Катя Гатева Аладжова, ЕГН: ………………. От справка в ГРАО бе установено, че същата е съпруга на Борис Димитров Аладжов – кандидат за депутат в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район - Бургас от политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

В тази връзка, РИК Бургас констатира, че това се явява нарушение на чл. 66 ал. 1 т. 1 вр. чл. 96 от Изборния кодекс, както и на Решение № 1281/НС от 16.08.2022 г.

 

Съгласно цитираните текстове, член на СИК не може да бъде кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответния вид избор.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ИЗВЕЖДА като от състава на СИК 020400168 председателя Катя Гатева Аладжова,

 

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на Катя Гатева Аладжова.

 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения