Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 416-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба от Иван Атанасов Алексиев – областен председател на ПП „ГЕРБ –Бургас“

В РИК - Бургас е постъпила жалба с вх.№ 10/02.10.2022 г. в 14,50 часа от Иван Атанасов Алексиев в качеството му на областен председател на ПП „ГЕРБ – Бургас“. В Жалбата се твърди, че в СИК 020400276 председател на комисията от квотата на ПП „Възраждане“ е Стоян Христов Камбуров, а член в същата комисия от квотата на ПП ДПС е Мария Петкова Камбурова. Двамата участници в СИК са роднини по права линия – майка и син. Твърди се нарушение на т. 19 буква В от Решение № 1281/НС от 16.08.2022 г.

Иска се от РИК-Бургас да провери посочения сигнал и да приложи необходимите действия при констатирано нарушение.

          По така депозираната жалба се извърши проверка, която се установи следното:

         След справка в ГРАО се установи, че действително членът на СИК 020400276 Мария Петкова Камбурова, ЕГН: ………… е майка на председателя на СИК 020400276 Стоян Христов Камбуров, ЕГН: …………. Това се явява нарушение на чл. 66 ал. 2 вр. чл. 96 от Изборния кодекс, както и на Решение № 1281/НС от 16.08.2022 г.

Съгласно цитираните текстове, членове на СИК не могат да бъдат помежду си роднини по права линия, каквито са майка и син.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК, като взе предвид поредността на назначаването на двамата члена, Районна избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ИЗВЕЖДА като член  от състава на СИК 020400276 Мария Петкова Камбурова, ЕГН ………………..

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на Мария Петкова Камбурова.

 

  

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 15:35 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения