Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 415-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Жалба от Иван Атанасов Алексиев – областен председател на ПП „ГЕРБ –Бургас“

В РИК - Бургас е постъпила жалба с вх.№8/02.10.2022 г. в 11,44 часа от Иван Атанасов Алексиев в качеството му на областен председател на ПП „ГЕРБ – Бургас“. В Жалбата се твърди, че Адем Ереджеб Аптула, действащ кмет на село Малка Поляна, Община Айтос, е регистриран като упълномощен представител на ПП „ДПС“ , с пълномощно №6/27.09.2022 г. и назначен от РИК – Бургас с Решение №290-НС/29.09.2022г.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка по изложените в жалбата твърдения, като при установяване извършването на нарушение да предприеме и последващи действия по законосъобразност.

По така депозираната жалба се извърши проверка, която се установи следното:

Адем Ереджеб Аптула е действащ кмет на село Малка Поляна, Община Айтос. Същият е регистриран като упълномощен представител на кандидатите от кандидатската листа издигната от ПП „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Съгласно чл.3, ал.3 от Изборния кодекс: „Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно."

В чл.18,  Раздел I „ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ от Изборния кодекс, са описани органите и институциите, пряко ангажирани в изборния процес. Кметовете, са от кръга на лицата,  осъществяващи дейности по организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.  

РИК-Бургас счита, че кметовете са от кръга на лицата, пряко ангажирани с изборния процес и като такива, не могат да участват и в друго качество при подготовката и провеждането на изборите, в конкретния случай, като упълномощен представител.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА от публикувания списък на упълномощените представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на ПП „ДПС“ Адем Ереджеб Аптула.

  

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 12:32 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения