Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 413-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Юзджан Фаик Юмер – кандидат за народен представител от листата на ПП „ДПС“.

В РИК Бургас е постъпил сигнал с вх.№6/02.10.2022 г. в 9,02 по електронната поща от Юзджан Фаик Юмер - кандидат за народен представител от листата на ПП „ДПС“. В същият се твърди, че действащия кмет на с.Черноград, община Айтос има издадено Удостоверение за застъпник от РИК-Бургас.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка по изложените в сигнала твърдения, като при установяване извършването на нарушение да предприеме и последващи действия по законосъобразност.

По така депозирания сигнал се извърши проверка, която установи следното:

Юмер Али Иляз е действащ кмет на с.Черноград, община Айтос. Същият е регистриран като застъпник на кандидатите от кандидатската листа издигната  от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Съгласно чл.3, ал.3 от Изборния кодекс: „Едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор – кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно."

В чл.18,  Раздел I „ПОДГОТОВКА НА ИЗБОРИТЕ И ОБЕЗПЕЧАВАНЕ“ от Изборния кодекс, са описани органите и институциите, пряко ангажирани в изборния процес. Кметовете, са от кръга на лицата,  осъществяващи дейности по организационен и технически характер по осигуряването на избирателните комисии, включително с бюлетини, изборни книжа, техника, консумативи и други материали.  

РИК-Бургас счита, че кметовете са от кръга на лицата, пряко ангажирани с изборния процес и като такива, не могат да участват и в друго качество при подготовката и провеждането на изборите, в конкретния случай, като застъпник.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1 т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА като застъпник на кандидатите от кандидатската листа издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Юмер Али Иляз.

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на заличения застъпник.

 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:18 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения