Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 412-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение в с. Пещерско, община Айтос

В РИК Бургас е постъпи сигнал с вх.№5/02.10.2022 г. в 8,17 часа, постъпил по електронната поща от Юзджан Фаик Юмер - кандидат за народен представител. В същият се твърди, че в СИК 20 01 00 038 в с.Пещерско, община Айтос, член  на секционната избирателна комисия агитира и подсказва на машината, как да гласуват избирателите за определена партия /не е посочено за коя/.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка по изложените в сигнала твърдения, като при установяване извършването на нарушение да предприеме и последващи действия по законосъобразност.

По така депозирания сигнал се извърши проверка, като се проведе телефонен разговор с председателя на секцията – Мустафа Хасан Халил. Същият отрича, да се извършват нарушения по начин, описан в сигнала.

Въпреки заявеното от председателя на секцията, РИК – Бургас, напомня на членовете на всички секционни избирателни комисии, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл.72, т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен сигнал с вх.№ вх.№5/02.10.2022 г. постъпил по електронната поща, от Юзджан Фаик Юмер - кандидат за народен представител.

УКАЗВА на членовете на всички секционни избирателни комисии на територията на Изборен район 02-Бургас, да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс и Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс.

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:15 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения