Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 411-НС
Бургас, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение в гр. Бургас.

В РИК Бургас е постъпи сигнал с вх.№4/01.10.2022 г. по електронната поща, подписан с електронен подпис от Станислав Миленов Иванов – пълномощник на Коалиция „Продължаваме промяната“. В същия, се твърди, че на 01.10.2022 г. в гр.Бургас, ж.к. „Меден рудник“ около 13 часа, лице с червена тениска извършва следните действия – разнася и слага по пощенските кутии рекламни брошури на верига „Кауфланд“ със сложена в нея агитационна брошура в полза на ПП „ГЕРБ“. Към сигнала е приложен и снимков материал.

Иска се от РИК-Бургас да извърши проверка по изложените в сигнала твърдения, като при установяване извършването на нарушение да предприеме и последващи действия по законосъобразност.

От така приложения снимков материал е видно, че хартиените брошури съдържат номерация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в бюлетината, както и призив за подкрепа за съответния политически субект. Върху плакатите е обозначено, че купуването и продаването на гласове е престъпление. С оглед горното, брошурите представляват агитационни материали по смисъла на чл.183, ал.1 от ИК. От така подадения сигнал, обаче, не става ясно дали подателят му е пряк свидетел на твърдяното нарушение. Не може да бъде установен също и извършителя на нарушението, поради което административно-наказателно производство не следва да бъде образувано.

Предвид изложеното и на основание чл.72, т.20 от ИК от ИК, Районна избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен сигнал с вх.№4/01.10.2022 г., подаден по електронна поща, подписан с електронен подпис от Станислав Миленов Иванов – пълномощник на Коалиция „Продължаваме промяната“

 

Решението може да бъде оспорено чрез РИК-Бургас пред ЦИК в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от  Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:04 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения