Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 407-НС
Бургас, 01.10.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5_2/ 01.10.2022г., в 17.20 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 26 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 Август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

            РЕГИСТРИРА 26 /двадесет и шест/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Коалиция „Продължаваме Промяната“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име, презиме и фамилия на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

ФЕВЗИ ДЖЕВДЕТ ХЮСЕИН

2

МЕХМЕД ХИЛМИ МЕХМЕД

3

СТАНКА РАЧЕВА СЛАВЯНОВА

4

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ

5

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

6

ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА НЕНКОВА

7

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ

8

РУМЕН РОСЕНОВ ПЕТРОВ

9

РУСАЛИНА ЧАВДАРОВА МИНЕВА

10

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА ДИМОВА

11

РАИСА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

12

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

13

НЕДЯЛКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

14

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

15

ХРИСТО РАЙЧЕВ ХРИСТОВ

16

ИВАН СТОЯНОВ РАДЕВ

17

КРЪСТИНКА СТОЯНОВА РАЛЕВА

18

ЗЛАТКА НЕСТОРОВА НЕЙКОВА

19

МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

20

СНЕЖАНКА ВЪЛЧЕВА ДАРАЧЕВА

21

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

22

ТЕОДОРА ЗЛАТЕВА НЯГОЛОВА

23

ИВАН ХЮСЕЙН МЕХМЕД

24

АНКА БОЖИНОВА АПОСТОЛОВА

25

ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

26

СВЕТОСЛАВА МИЛКОВА ПЕНЕВА

 

         ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.10.2022 в 15:26 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения