Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 403-НС
Бургас, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 517/ 01.10.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

ПАВЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

20400331

Зам.председател

ПП

ГАНЧО ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ

ПЕНКА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА

20400232

Член

ПП

ИВЕЛИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

АЙШЕ АХПАС ДОРМУШ

20400083

Член

ПП

БЕДРИЕ ИСМАИЛ ИБРИЯМ

НИКОЛИНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА

20400115

Член

ПП

ДИМИТРИНКА ВАСИЛЕВА АРАБАДЖИЕВА

СВЕТЛА МАРИНОВА БОРИСОВА

20400174

Секретар

ПП

ГЕРГАНА МИНЧЕВА МИХАЛЕВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА СТОЕВА

20400184

Член

ПП

МОНИКА НЕДКОВА ГАНЧЕВА

СВЕТЛА МАРИНОВА БОРИСОВА

20400228

Член

ПП

РАДОСТИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

МИЛЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА

20400259

Председател

ПП

НЕДЕЛИНА ЗДРАВКОВА КАБАДОВА

МАРИАНА ИВАНОВА ПАВЛОВА

20400052

Член

ПП

АННА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАРУШЕВА

РОСЕН ГАНЧЕВ КУНЕВ

20400167

Член

ПП

СИЛВИЯ АНДОНОВА ВАНЧУРОВА

ТАНЯ СТАНКОВА ЛЮЦКАНОВА

20400191

Член

ПП

СОФКА ЩЕРИОНОВА ВАНЧУРОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

20400285

Член

ПП

МАГДАЛЕНА ТОДОРОВА ЧОЛАКОВА

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.10.2022 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения