Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 4-НС
Бургас, 13.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на краен срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Бургас, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

На основание  чл. 72, ал. 1, т. 1 и 7 от Изборния кодекс, и Решение № 1227-НС от 10.08.2022 г. на Централна избирателна комисия /ЦИК/, Районна избирателна комисия - Бургас,

РЕШИ:

 1. Крайния срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия-Бургас, за участие в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. е 17:00 часа на 22 август 2022 г.
 2. Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 10.00 до 16.00 часа.
 3. Районна избирателна комисия - Бургас извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 22.08.2022 г. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в посочения срок, РИК отказва регистрация.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 13.08.2022 в 13:53 часа

Календар

Решения

 • № 421-НС / 02.10.2022

  относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 420-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

 • № 419-НС / 02.10.2022

  относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения