Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 395-НС
Бургас, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 6 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведен под вх. № 497/01.10.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък на 1 /един/ брой упълномощен представител в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

209

Иван Илиев Асенов

263/24.09.2022

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.10.2022 в 16:32 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения