Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 391-НС
Бургас, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК – Община Бургас от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 506/01.10.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция  „Демократична България – обединение.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

Три имена на заменения член

СИК №    

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Емилия Павлинова Димова 

020400022

Член

ДБ

Николай Димитров Димитров

Милен Красимиров Златев

020400036

Член

ДБ

Емилия Павлинова Димова 

Анна Иванова Радева-Антонова

020400104

Член

ДБ

Антони Тодоров Стефанов

Мирослава Николаева Тодорова

020400245

Член

ДБ

Светлана Славкова Славкова

Иван Иванов Иванов

020400131

Член

ДБ

Станка Станкова Димитрова

Пенка Димитрова Андонова

020400027

Член

ДБ

Мила Даниелова Канчева

Мария Иванова Тодорова

020400320

Член

ДБ

Тодорка Цвяткова Николова

Румен  Любомиров Йончев

020400234

Член

ДБ

Аликсандра Гочева Куманова

Ирен Деянова Янева

020400056

член

ДБ

Николай Красимиров Станчев

Мария Николова Янева

020400061

член

ДБ

Елена Красимирова Камбурова

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.10.2022 в 16:29 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения