Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 384-НС
Бургас, 01.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал за нарушение в с. Синеморец, общ.Царево

В РИК Бургас е постъпило писмо с вх.№3/01.10.2022 год. с което е изпратен по компетентност сигнал с вх.№НС-22-387/30.09.2022 год. постъпил по електронен път на имейл на ЦИК.

В сигнала се съдържат твърдения за разположени предизборни агитационни материали в близост до сгради, държавна или общинска собственост. Към сигнала е приложен и снимков материал.

РИК Бургас извърши проверка и установи следното:

На информационни табла, разположени в близост до кметството на с. Синеморец, общ. Царево са разположени хартиени плакати съдържащи изображения на кандидати за народни представители, номерация на партията и коалицията в бюлетината, както и призив за подкрепа за съответния политически субект и кандидат. Върху плакатите е обозначено, че купуването и продаването на гласове е престъпление. С оглед горното, разположените плакати представляват агитационни материали по смисъла на чл.183, ал.1 от ИК. Като такива, същите следва да бъдат поставени в съответствие с разпоредбата на чл.183, ал.3 от ИК, като с нарочна своя заповед, кмета на община Царево е отредил определените за това места.

Мястото на което са разположени конкретните агитационните материали не е сред посочените. Ето защо на основание чл.186, ал.1 от ИК същите следва да бъдат премахнати. 

С оглед обстоятелството, че е невъзможно да бъде установен извършителя на нарушението, административно –наказателно производство не следва да бъде образувано.

Предвид изложеното и на основание чл.72, т.20 от ИК и чл.186, ал.1 от ИК, Районна избирателна комисия  Бургас

 

 

Р Е Ш И :

 

РАЗПОРЕЖДА на кмета на  с. Синеморец, общ. Царево, да премахне разположените върху информационните табла в близост до кметството агитационни материали.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.10.2022 в 16:25 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения