Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 376-НС
Бургас, 01.10.2022

ОТНОСНО: Закриване на избирателна секция на територията на община Поморие за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е писмо с наш вх. № 485/30.09.2022 г. с приложена Заповед № РД-16-1746/30.09.2022 г. на Кмета на Община Поморие, в което е посочено, че предвид предоставената информация от ръководителя на „Многопрофилна болница за активно лечение  – Поморие“ ЕООД не е налице минималния брой избиратели за образуване на избирателна секция в лечебното заведение, поради което не са налице законовите предпоставки за образуване на избирателна секция и  откритата със Заповед № РД-16-1399/10.08.2022г. избирателна секция 02-17-00-048 следва да бъде закрита.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 9, ал. 6 и чл. 8, ал. 8  от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

 

 

РЕШИ:

 

 ЗАКРИВА избирателна секция № 02-17-00-048, разкрита в „Многопрофилна болница за активно лечение  – Поморие“ ЕООД.

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК № 02-17-00-048.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на членовете  на СИК №  02-17-00-048. 

 

 Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 01.10.2022 в 16:21 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения