Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 352-НС
Бургас, 30.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 456/30.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Екатерина Манолова Стаматова

20400240

секретар

ПП

Димитринка Костадинова Щерева

Мария Пламенова Горанова

20400188

Зам.председател

ПП

Йорданка Георгиева Пенчева

Габриела Тончева Петкова

20400313

Зам.председател

ПП

Марияна Иванова Петрова

Айше Ахпас Дормуш

20400083

Член

ПП

Бедрие Исмаил Ибриям

Кичка Тодорова Янчева

20400115

Член

ПП

Николина Тодорова Рангелова

Мария Христова Темелкова

20400055

Член

ПП

Николай Веселинов Славов

Станка Стефанова Димитрова

20400091

Член

ПП

Дора Петкова Петкова

Татяна Желязкова Желязкова

20400246

Член

ПП

Дияна Тошкова Костадинова

Магдалена Тодорова Чолакова

20400292

Зам.председател

ПП

Моника Асенова Вълчева

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:38 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения